Ogłoszenia

Ogłoszenia

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W ROKU 2018

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2018

W 2018 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 1 lutego do 28 lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego.

W miesiącu lutym honorowane będą faktury za okres od 01.08.2017r. do 31.01.2018r.

W miesiącu sierpniu honorowane będą faktury za okres od 01.02.2018r. do 31.07.2018r.

Limit zwrotu podatku w 2018r. wynosić będzie: 86,00 zł* ilość ha użytków rolnych

W 2018 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1 zł na 1 litr oleju.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi:

od dnia 03-30 kwietnia 2018r. – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
od dnia 01-31 października 2018r. – w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wójt Gminy
/-/ Tomasz Woźniak

Do pobrania:

Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik do wniosku

Druk zestawenia złożonych faktur

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Nina Resterniak | Data wprowadzenia: 2018-01-31 12:27:25 | Data modyfikacji: 2018-01-31 12:30:21.
Data wprowadzenia: 2018-01-31 12:27:25
Data modyfikacji: 2018-01-31 12:30:21
Autor: Nina Resterniak
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl