Ogłoszenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
2019-02-05 15:29:00
Wójt Gminy Wróblew podaje do publicznej wiadomości: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, dla kt&oa  ...więcej

NABÓR WNIOSKÓW NA UDZIELENIE KLUBOM SPORTOWYM DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY WRÓBLEW W ROKU 2019 NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY WRÓBLEW
2019-01-23 14:25:14
OGŁOSZENIE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) oraz stosownie do uchwały nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunk&o  ...więcej

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY WRÓBLEW
2019-01-18 14:19:23
  OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wróblew Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz.450 z późn.   ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 ROKU
2019-01-15 22:29:53
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku  2019 W 2019 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 1 lutego do 28 lutego i od 1 sierpnia do 2 września wraz z: 1. fakturami   ...więcej

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE TRASY NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110kV SIERADZ-JAWOR-BŁASZKI
2019-01-11 12:17:53
  ...więcej

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ RADY GMINY WRÓBLEW W SPRAWIE NADANIA STSTUTÓW SOŁECTWOM GMINY WRÓBLEW
2019-01-04 11:27:11
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WRÓBLEW z dnia 4 stycznia 2019r. o konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Wróblew w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Wróblew Na podstawie ar  ...więcej

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
2018-11-23 11:35:13
Wróblew, dn. 22 listopada 2018 r. PROTOKÓŁZ PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI NA TEMAT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z  ...więcej

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ W m. CHARŁUPIA WIELKA
2018-11-16 09:18:44
P R Z E T A R GGmina Wróblew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na:sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 410/2, położonej w miejscowości Charłupia Wielka, stanowiącej własność Gminy Wróblew. Ozn  ...więcej

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK
2018-11-14 15:21:44
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mo  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
2018-10-31 09:35:43
P R Z E T A R G Gmina Wróblew ogłasza III przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na: sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 138, 139, 140, położonych w miejscowości Józefów  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, DZIERŻAWĘ
2018-10-25 12:56:46
  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
2018-10-23 14:22:25
  ...więcej

OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W SIERADZU
2018-10-23 14:13:05
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO O PROWADZONYCH POSTĘPOWANIACH UWŁASZCZENIOWYCH
2018-10-01 13:04:11
  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - II TERMIN 2018
2018-08-03 09:18:00
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2018 - II termin W  terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. składa się wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopia  ...więcej

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WRÓBLEW
2018-06-20 15:32:51
  ...więcej

II PRZETARG USTNY OGRANICZONY DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z DZIAŁEK NR 138, 139, 140, POŁOŻONYCH W M. JÓZEFÓW, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW
2018-06-20 10:08:33
P R Z E T A R G Gmina Wróblew ogłasza II przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na:sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 138, 139, 140, położonych w miejscowości Józefów,   ...więcej

OGŁOSZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO O ZAMIARZE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE NA PASY DRÓG PUBLICZNYCH
2018-06-11 10:07:54
  ...więcej

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W CHARŁUPI WIELKIEJ
2018-06-05 10:52:02
Wójt Gminy Wróblew ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Charłupi Wielkiej   Organ prowadzący szkołę: Gmina Wróblew z siedzibą pod adresem:  Wr&oacu  ...więcej

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRÓBLEWIE
2018-05-28 15:15:39
Wróblew, dnia 28.05.2018 r. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz wymagania dodatkowe na stanowisko urzędnicze ds. DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH   Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 210
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl