OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA DGK-WP.730.6.8.2022.KM z dn. 28.11.2022r.
2022-11-30 11:02:07
  ...więcej

Uchwała Nr XVII/73/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od 1 stycznia 2023 roku
2022-11-25 10:50:10
  Uchwała Nr XVII/73/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy "Czyste miasto, Czysta Gmina" z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów  ...więcej

OBWIESZCZENIE (zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego) PO.ZUZ.2.4210.265.2022.GW z dnia 08.11.2022r.
2022-11-17 10:57:33
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
2022-11-14 14:42:12
    OGŁOSZENIEWójta Gminy Wróblewz dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kt&  ...więcej

Informacja dotycząca zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na terenie Gminy Wróblew
2022-11-03 14:48:51
Szanowni Mieszkańcy Gminy Wróblew, Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą samorządom sprzedaż węgla importowanego i wobec tego przekazuję poniższą informację.   I n f o r m a c j a dotycząca zakupu preferencyjnego paliwa st  ...więcej

Obwieszczenie DGK-WP.730.6.5.2022.KM z dnia 13.10.2022r.
2022-10-17 11:47:50
  ...więcej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PO.ZUZ.2.4210.265.2022.GW z dn. 12 października 2022 r.
2022-10-14 14:36:45
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.179.2022.AC z dnia 23 sierpnia 2022r.
2022-10-11 08:42:51
  ...więcej

INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej znak: PO.ZUZ.5.4210.428.2022.TS
2022-10-03 09:30:09
  ...więcej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W SIERADZU W SPRAWIE ZAWIADOMIENIA STRON O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
2022-09-28 11:24:15
  ...więcej

INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu PO.ZUZ.5.4210.432.2022.MM z dn. 02.09.2022 o wydaniu decyzji administracyjnej
2022-09-05 09:47:08
  ...więcej

Informacja PO.ZUZ.2.4210.254.2022.AC z dnia 29.08.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-09-01 11:45:46
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu PO.ZUZ.2.4210.163.2022.GW z dnia 10 sierpnia 2022r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
2022-08-11 14:35:16
  ...więcej

OBWIESZCZENIE GKIII.7430.10.2022.AS.AM z dnia 29 lipca 2022r.
2022-08-02 15:08:15
  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W SIERADZU PO.ZUZ.5.4210.385.2022.MK O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
2022-08-01 10:54:23
  ...więcej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2022 – II termin
2022-07-22 13:30:58
  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2022 – II termin Wnioski o zwrot części podatku akcyzowego producenci rolni mogą składać w terminie  od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022r.   ...więcej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W SIERADZU PO.ZUZ.5.4210.428.2022.TS z dnia 18.07.2022r. WS. ZAWIADOMIENIA STRON O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2022-07-20 13:01:19
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu PO.ZUZ.2.4210.163.2022.GW z dnia 12 lipca 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-07-13 11:35:10
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu PO.ZUZ.2.4210.328.2021.MN z dnia 6 lipca 2022r.
2022-07-07 09:37:20
  ...więcej

INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 27.06.2022r.o wydaniu w dniu 24.06.2022r. decyzji administracyjnej PO.ZUZ.5.4210.262.2022.MM
2022-06-28 12:18:10
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 357
następne