Ogłoszenia
KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK
2017-11-09 12:35:54
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew z dnia 9 listopada 2017 roku   w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kt&oacu  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO IR-II.7820.11.2017.MM
2017-11-08 08:20:28
  ...więcej

OBWIESZCZENIE (OGŁOSZENIE) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew
2017-10-06 10:05:36
OBWIESZCZENIE (OGŁOSZENIE)o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew Na pods  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIEUCHOMOŚCI GMINY WRÓBLEW
2017-09-12 13:26:11
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
2017-09-11 10:30:03
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
2017-08-28 17:18:52
  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2017 ROKU
2017-07-26 15:07:45
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2017- II termin Wnioski o zwrot podatku akcyzowego w II terminie 2017r. składa się od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopia  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY CIĄGNIKA
2017-07-24 14:51:57
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY CIĄGNIKA Wójt Gminy Wróblew, informuje o ogłoszeniu drugiego pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” na sprzedaż ciągnika rolniczego marki ZETOR 7211.2 z kabiną o numerze r  ...więcej

WYBORY CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA CHARŁUPIA WIELKA
2017-07-18 13:45:54
OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WRÓBLEW z dnia 17 lipca 2017r. Na podstawie § 18 ust. 2 oraz § 19 Statutu Sołectwa Charłupia Wielka, stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/253/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 sie  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY CIĄGNIKA
2017-06-28 11:09:59
Wójt Gminy Wróblew informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” na sprzedaż ciągnika rolniczego marki ZETOR 7211.2 z kabiną o numerze rejestracyjnym SIS 861W. 1. Nazwa i siedziba s  ...więcej

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
2017-05-24 08:33:24
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BŁASZEK
2017-05-22 14:30:05
  ...więcej

OGŁOSZENIE AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH NA DZIERŻAWĘ
2017-04-26 13:32:54
  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW
2017-04-25 11:28:39
  ...więcej

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WRÓBLEW
2017-04-21 10:31:29
  ...więcej

OGŁOSZENIE AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH O ZAMIARZE DZIERŻAWY NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE KOBIERZYCKO
2017-04-06 14:06:43
  ...więcej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
2017-03-20 11:38:37
Ogłoszenie  Wójt Gminy Wróblew informuje, że w terminie od 20 kwietnia - 30 czerwca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków (decyduje kolejność skł  ...więcej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
2017-02-27 10:22:33
Poniżej zamieszczamy Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr ZK.4120.1.2017.249.1.MR z dnia 22.02.2017 r. informujące o prowadzonych 6 miesięcznych konsultacjach społecznych projektu Planu przeciwdziałania s  ...więcej

ZAWIADOMIENIA O POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH W CELU OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA "ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK12 Z DP1713E W MSC. SMARDZEW - km 316+875"
2017-02-17 13:31:48
  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2017 ROKU
2017-02-10 12:48:32
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2017 W 2017 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 1 lutego do 28 lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 169
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl