Ogłoszenia
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
2020-06-15 19:13:00
INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH   Wójt Gminy Wróblew Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów   ...więcej

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2020-06-09 21:14:29
Urząd Gminy Wróblew uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można składać do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu) w następujący spos&  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW
2020-06-05 14:11:09
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Wróblew Gmina Wróblew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej położonej w miejscowości Kościerzyn, obręb  ...więcej

RAPORT O STANIE GMINY WRÓBLEW ZA 2019 ROK
2020-05-29 13:33:15
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew Wójt  Gminy Wróblew zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja każdego roku przedstawić Radzie Gminy  raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności W&oac  ...więcej

OBWIESZCZENIE RDOŚ W ŁODZI Z DNIA 20.05.2020R.
2020-05-25 10:16:48
Łódź, 20 maja 2020r. WOOŚ.420.69.2019.ARu.19  OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.  ...więcej

UCHWAŁA NR V/29/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMINY "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA" Z DNIA 17 KWIETNIA 2020R.
2020-05-13 11:21:13
  ...więcej

OBWIESZCZENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA OD DECYZJI WOJEWODY ŁÓDZKIEGO NR 77/20 Z DNIA 15.04.2020R.
2020-05-11 09:52:36
GPB-II.747.2.2020.MM OBWIESZCZENIE WOJEWODY  ŁÓDZKIEGO Na podstawie art. 12 związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, z  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO O WYDANIU DECYZJI NR 77/20 Z DNIA 15.04.2020R.
2020-04-23 10:37:07
GPB-II.747.2.2020.MM OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Na podstawie art. 12 związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zwanej   ...więcej

OGŁOSZENIE NABORU NADYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I PŁAC
2020-04-20 10:06:34
Wójt Gminy Wróblew ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości budżetowej i płac w Urzędzie Gminy Wróblew I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wróblew, Wr&oa  ...więcej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
2020-04-06 13:15:47
Ogłoszenie Wójt Gminy Wróblew informuje, że w terminie od 15 kwietnia - 30 czerwca 2020r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków (decyduje kolejność składania   ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW
2020-04-01 12:41:21
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Wróblew Gmina Wróblew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej położonej w miejscowości Kościerzyn, obręb g  ...więcej

INFORMACJA DOT. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
2020-04-01 11:48:45
INFORMACJA Z uwagi na wyłączenie bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Wróblew  w wyniku ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wirusa COVID – 19 oraz na podstawie stanowiska Pań  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
2020-03-27 11:44:22
GPB-II.747.2.2020.MM OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19a i 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Św  ...więcej

OBWIESZCZENIE(OGŁOSZENIE) O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI O NR EWIDENCYJNYM 256 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM DZIEBĘDÓW
2020-03-12 10:28:49
Wróblew, dnia 12 marca 2020 r. OBWIESZCZENIE (OGŁOSZENIE)o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 256 położonej w obrębie geodezyjnym Dziebędów. Zgodnie z ar  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW
2020-03-04 15:27:29
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 50/2019 STAROSTY SIERADZKIEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2019r.
2020-02-17 12:19:21
  ...więcej

I PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH - DZIAŁKI NR 67/1 i 67/2 w m. DRZĄZNA
2020-02-12 11:39:15
P R Z E T A R G Gmina Wróblew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na: sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działka nr 67/1 oraz działka 67/2, położonych w miejscowości  Drzązna, stanowiących własność G  ...więcej

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZNIESIENIA NAZWY MIEJSCOWOŚCI "ORACZEW MAŁY (OSADA)" W GMINIE WRÓBLEW
2020-02-03 09:38:47
Wróblew, dn. 03.02.2020r. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zniesienia nazwy miejscowości „Oraczew Mały (osada)” w gminie Wróblew 1. Termin przeprowadzenia konsultacjiZgodnie z Zarzą  ...więcej

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK
2020-01-24 13:12:57
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mow  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2020 ROKU
2020-01-21 11:24:51
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2020 W 2020 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 3 lutego do 2 marca i od 3 sierpnia do 31 sierpnia wraz z: 1) fakturami VAT (lub  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 242
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl