Petycje rok 2020

Petycja Nr 1/2020

Petycja - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

1. Data złożenia: 05.06.2020r.

2. Nazwa podmiotu wnoszącego petycję:

Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

3. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: tak

4. Termin rozpatrzenia petycji: 19.06.2020r.

5. Przebieg postępowania: petycja rozpatrzona

 

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-19 14:53:37 | Data modyfikacji: 2020-06-19 15:07:33.
Data wprowadzenia: 2020-06-19 14:53:37
Data modyfikacji: 2020-06-19 15:07:33
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl