Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-04 12:25:41 | Data modyfikacji: 2020-06-05 11:40:06.
Obwieszczenia, Komunikaty
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:48:53.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-05 12:11:13 | Data modyfikacji: 2020-06-05 12:16:05.

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-09 21:34:55 | Data modyfikacji: 2020-06-09 21:41:17.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 9 czerwca 2020r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-09 21:39:18 | Data modyfikacji: 2020-06-09 21:41:53.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 12 czerwca 2020r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-12 16:10:27 | Data modyfikacji: 2020-06-15 13:26:30.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020r. o kandydatach zarejestrowanych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-15 13:23:15.
 Postanowienie Nr 59/2020 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-15 18:27:20 | Data modyfikacji: 2020-06-16 14:07:15.

Postanowienie Nr 115/2020 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Wróblew

Postanowienie Nr 116/2020 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Wróblew

Postanowienie Nr 134/2020 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 we Wróblewie

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-19 13:28:09 | Data modyfikacji: 2020-06-23 11:10:44.
 Postanowienie Nr 82/2020 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwowodych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:51:40 | Data modyfikacji: 2020-06-17 11:54:52.

Zawiadomienie Wójta Gminy Wróblew o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:17:27 | Data modyfikacji: 2020-06-17 14:22:44.

Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-18 21:49:12 | Data modyfikacji: 2020-06-18 21:50:13.
 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Sieradzu z dnia 18 czerwca 2020r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-19 13:35:58.
 Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z podziałem na funkcje

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-22 11:52:47 | Data modyfikacji: 2020-06-22 12:22:09.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczących w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-30 15:14:33.
 Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu głosowania 12 lipca 2020r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-07-09 11:04:03 | Data modyfikacji: 2020-07-09 11:06:15.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-30 15:15:57.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-04 12:37:52 | Data modyfikacji: 2020-06-05 11:46:45.
 Załącznik nr 1 do Informacji - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU. doc

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-04 12:38:32 | Data modyfikacji: 2020-06-05 11:50:02.
 Załącznik nr 2 do Informacji - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ZA GRANICĄ.doc

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-04 12:45:44 | Data modyfikacji: 2020-06-05 11:47:24.

Uprawnienia Wyborców Niepełnosprawnych


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Załącznik nr 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP - pdf


Załącznik nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP - pdf

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:45:46.
SERWIS WYBORY.GOV.PL

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:51:57 | Data modyfikacji: 2020-06-18 14:46:20.
Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:51:57
Data modyfikacji: 2020-06-18 14:46:20
Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski