Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:22:58.
OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:30:58.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:44:21.

Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2020-04-01 12:16:09.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 10 kwietnia 2020r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 10 maja 2020r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-04-10 09:07:27.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 14 kwietnia 2020r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzienie losowania kandydatów do składów tych komisji

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 08:51:14 | Data modyfikacji: 2020-04-14 08:53:23.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-04-17 12:08:17 | Data modyfikacji: 2020-04-17 12:49:32.
 Zawiadomienie Wójta Gminy Wróblew z dnia 20 kwietnia 2020r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-04-20 13:56:43 | Data modyfikacji: 2020-04-20 14:03:18.
 Postanowienie Nr 24/2020 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-04-20 15:18:10 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:20:26.

Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-05-15 09:51:06 | Data modyfikacji: 2020-05-15 09:51:36.
UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-02-27 11:01:34.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-02-27 11:04:09.
SERWIS WYBORY.GOV.PL

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:28:59.

WAŻNE!!!

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2., który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r., w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w zakresie:

1) podawania w formie obwieszczenia do wiadomości wyborców informacji, o których mowa w art. 16 § 1;
2) wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania;
3) przekazywania wyborcom informacji, o których mowa w art. 37d § 1;
4) głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a;
5) głosowania przez pełnomocnika;
6) ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-04-20 14:08:03 | Data modyfikacji: 2020-04-20 14:08:22.
Data wprowadzenia: 2020-04-20 14:08:03
Data modyfikacji: 2020-04-20 14:08:22
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek