> Zawiadomienia

Zawiadomienia

 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak: RIT.6220.5.2019.2020PM z dnia 14.01.2020r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych do nawadniania upraw sadowniczych w m. Bliźniew, dz. nr ewid. 134, obręb Bliźniew, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-01-16 14:59:12 | Data modyfikacji: 2020-01-16 15:12:46.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 4/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych, dz. nr ewid. 135/4, obręb geod. Kolonia Wągłczew, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-01-21 15:13:28 | Data modyfikacji: 2020-01-21 15:18:51.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 5/2019 z dnia 04.02.2020r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadniania upraw rolniczych, dz. nr ewid. 134, obręb Bliźniew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-02-04 13:34:41 | Data modyfikacji: 2020-02-04 13:35:59.
 
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 04.02.2020r. decyzji Nr 6/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych, dz. nr ewid. 135, obręb Bliźniew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-02-05 13:26:58 | Data modyfikacji: 2020-02-05 13:30:43.
 
Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia znak: RIT.6220.1.2020.PM z dnia 06.02.2020r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadniania upraw rolnych, działka nr ewid. 556, obręb geod. Charłupia Wielka, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-02-07 09:20:41 | Data modyfikacji: 2020-02-07 09:37:23.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Decyzja nr 1/2020 z dnia 28.02.2020r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadniania upraw rolniczych, dz. nr ewid. 556, obręb godezyjny Charłupia Wielka, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:54:51 | Data modyfikacji: 2020-02-28 13:58:01.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie zakładu Ceramiki Tubądzin Sp. z o.o. na działkach nr ew. 196/12, 196/16, 345 i 346 obręb 0028 Tubądzin, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2020-07-02 14:39:51 | Data modyfikacji: 2020-07-02 14:40:58.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 85 położonej w miejscowości Charłupia Wielka, obręb geodezyjny Charłupia Wielka, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-07-27 10:05:54 | Data modyfikacji: 2020-07-27 10:14:13.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 171 położonej w miejscowości Słomków Suchy, obręb geodezyjny Słomków Suchy, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-08-05 12:06:36 | Data modyfikacji: 2020-08-05 12:35:32.
 
Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 85 położonej w miejscowości Charłupia Wielka, obręb geodezyjny Charłupia Wielka, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-08-13 12:52:54 | Data modyfikacji: 2020-08-05 12:35:32.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - budowa stacji paliw na działkach nr ewid. 38/4, 39/2, 40/2 i 42/2 obręb geodezyjny Smardzew, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2020-08-20 21:37:17 | Data modyfikacji: 2020-08-20 21:43:59.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 425 położonej w miejscowości Sędzice, obręb geodezyjny Sędzice, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-08-29 18:42:02 | Data modyfikacji: 2020-08-29 18:43:26.
 
Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 171 położonej w miejscowości Słomków Suchy, obręb geodezyjny Słomków Suchy, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-09-02 11:17:28 | Data modyfikacji: 2020-09-17 12:41:52.
 
Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia znak: RIT.6220.7.2020.PM z dnia 16.09.2020r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadniania upraw rolnych, realizowanego w miejscowości Sędzice, działka nr ewidencyjny 425, obręb geodezyjny Sędzice, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2020-09-17 12:47:26 | Data modyfikacji: 2020-09-17 12:49:06.
Data wprowadzenia: 2020-09-17 12:47:26
Data modyfikacji: 2020-09-17 12:49:06
Autor: Przemysław Marchwicki
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl