> 2019 rok

2019 rok

Petycja Nr 1/2019

Petycja o prośbę dokonania analizy  - możliwości wdrożenia w Urzedzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych


Data złożenia: 14.10.2019r.


Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

 

 

Treść petycji 14.10.2019r.

Odpowiedź na petycję 25.10.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2019-10-25 11:22:49 | Data modyfikacji: 2019-10-25 11:27:49.

Petycja Nr 2/2019

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego


1. Data złożenia: 28.11.2019r.

2. Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: adw. Renata Sutor

3. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: tak

4. Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 28.02.2020r.

5. Przebieg postępowania: petycja rozpatrzona przez Radę Gminy Wróblew 

 

Treść petycji 28.11.2019r.

Odpowiedź na petycję 27.12.2019r.

Uchwała Nr XI/91/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej o zmianę przepisów prawa

Pismo z dnia 27 grudnia 2019r. dot. przekazania petycji wg właściwości

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:28:04 | Data modyfikacji: 2020-04-09 10:31:07.

Petycja Nr 3/2019

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego


1. Data złożenia: 06.12.2019r.

2. Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: adw. Renata Sutor

3. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: tak

4. Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 06.03.2020r.

5. Przebieg postępowania: petycja rozpatrzona przez Radę Gminy Wróblew

 

 

Treść petycji 06.12.2019r.

Odpowiedź na petycję 27.12.2019r.

Uchwała Nr XI/92/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:32:21 | Data modyfikacji: 2020-04-09 10:31:21.
Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:32:21
Data modyfikacji: 2020-04-09 10:31:21
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl