Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019

 
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-08-14 13:55:50.
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-08-14 14:06:42.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-08-14 14:10:31.
 
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-08-14 14:23:24.
 
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 28 sierpnia 2019r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-08-29 10:59:52.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 11 września 2019r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-09-11 12:06:37 | Data modyfikacji: 2019-09-11 12:08:51.
 
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 16 września 2019r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-09-16 09:34:44 | Data modyfikacji: 2019-09-16 09:36:25.
 
Postanowienie Nr 233/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-09-24 10:21:28 | Data modyfikacji: 2019-09-24 10:24:40.
 
Postanowienie Nr 255/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 września 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-09-24 10:30:03 | Data modyfikacji: 2019-09-24 10:31:20.
 
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 13 września 2019r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 11 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-09-26 13:51:35 | Data modyfikacji: 2019-09-26 14:02:35.
 
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 13 września 2019r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 27 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-09-26 13:56:53 | Data modyfikacji: 2019-09-26 14:02:41.
 
Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z podziałem na funkcje

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-10-04 12:11:28 | Data modyfikacji: 2019-10-09 11:28:12.
 
Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu głosowania 13 października 2019r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-10-04 12:19:33 | Data modyfikacji: 2019-10-09 11:25:21.
 
Postanowienie Nr 289/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 7 października 2019r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-10-09 11:38:07 | Data modyfikacji: 2019-10-09 11:40:42.
UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-08-14 14:26:18 | Data modyfikacji: 2019-10-09 11:40:42.

Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-08-14 14:28:44 | Data modyfikacji: 2019-10-09 11:40:42.
SERWIS WYBORY.GOV.PL

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-08-14 14:35:17 | Data modyfikacji: 2019-10-09 11:40:42.
Data wprowadzenia: 2019-08-14 14:35:17
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl