> Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

 
Obwieszczenie Burmistrza Warty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii energetycznej 15 kV relacji Łabędzie-Tubądzin w gminie Warta i gminie Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Burmistrz Warty | Data wprowadzenia: 2019-05-06 11:10:08 | Data modyfikacji: 2019-05-06 11:12:14.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej 15kV relacji Kościerzyn-Dzierlin w gminie Wróblew oraz w gminie Sieradz

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2019-06-05 13:13:53 | Data modyfikacji: 2019-06-05 13:16:14.
 
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17.09.2019r. decyzji Nr 5A/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci wodociągowej na potrzeby osiedla domków jednorodzinnych w m. Wróblew na działkach o nr ewid. 304/2, 305, 453, obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2019-10-16 10:08:25 | Data modyfikacji: 2019-10-16 10:09:29.
Data wprowadzenia: 2019-10-16 10:08:25
Data modyfikacji: 2019-10-16 10:09:29
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl