W dniu 25 lutego 2019r. Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła uchwałą Nr 2/2019 wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Termin wyborów wyznaczono na dzień 28 lipca 2019r.


Uchwała Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych


Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych


Szczegółowe informacji dotyczące wyborów 2019 do izb rolniczych znajdują się na stronie internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego pod adresem: http://www.izbarolnicza.lodz.pl/content/wybory-do-izb-rolniczych-28-lipca-2019-roku

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-04-29 08:58:33 | Data modyfikacji: 2019-04-29 09:00:52.
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ I REJESTRACJA KANDYDATÓW
DO RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH W 2019r.

OBWIESZCZENIE       

Urząd Gminy Wróblew informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1/2019 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych  z dnia 25 lutego 2019r. zostały zarządzone wybory  do izb rolniczych, w tym Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.                  
Wybory zostały wyznaczone na dzień 28 lipca 2019r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00.

Osoby chcące kandydować do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego muszą zgłosić swoją kandydaturę do komisji okręgowej Nr 125 we Wróblewie.

W związku z powyższym przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja kandydatów przez w/w komisję nastąpi w dniu 5 lipca 2019r. od godziny 9.00 do 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia swojej kandydatury można pobrać  w Urzędzie Gminy we Wróblewie, pokoju nr 10.

 

                                                                          Za Komisję Okręgową
                                                                     (-) Przemysław Marchwicki

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2019-07-01 12:38:02.
 Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 125 we Wróblewie z dnia 5 lipca 2019r. o zarejestrowanych kandydatach w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej WŁ

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2019-07-08 11:28:23 | Data modyfikacji: 2019-07-08 11:40:12.
Data wprowadzenia: 2019-07-08 11:28:23
Data modyfikacji: 2019-07-08 11:40:12
Autor: Przemysław Marchwicki
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek