Dostęp do informacji publicznej - podstawa prawna

Dostęp do informacji publicznej - podstawa prawna

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018r. poz. 1243 z późn. zm.)
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-04-14 18:00:26.
Data wprowadzenia: 2019-04-14 18:00:26
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl