• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018r. poz. 1243 z późn. zm.)
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-04-14 18:00:26.
Data wprowadzenia: 2019-04-14 18:00:26
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek