Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2019-03-10 22:08:17.
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY WRÓBLEW
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-12 14:04:01 | Data modyfikacji: 2019-04-16 10:09:05.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 19 kwietnia 2019r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-04-23 09:02:09 | Data modyfikacji: 2019-04-23 09:05:44.
INFORMACJE I KOMUNIKATY KOMISARZA WYBORCZEGO W
SIERADZU I
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-04-26 15:14:56.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 26 kwietnia 2019r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, terminie tego zgłoszenia oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-04-26 15:40:36 | Data modyfikacji: 2019-04-26 15:51:23.
 Postanowienie Nr 79/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 6 maja 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:37:40 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:20:45.
 Postanowienie Nr 103/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 8 maja 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-05-10 09:10:37 | Data modyfikacji: 2019-05-10 09:12:01.
OBWIESZCZENIA I INFORMACJE REJONOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ NR 14 W SIERADZU
 Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Sieradzu z dnia 15 kwietnia 2019r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:06:03 | Data modyfikacji: 2019-04-16 10:08:38.
OBWIESZCZENIA I INFORMACJE OKRĘGOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ W ŁODZI
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-05-14 08:46:53.
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:35:55 | Data modyfikacji: 2019-05-16 14:26:49.
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W GMINIE WRÓBLEW
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-05-16 14:26:10.
 Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z podziałem na funkcje

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-05-16 14:30:25 | Data modyfikacji: 2019-05-24 13:56:19.
 Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:19:40 | Data modyfikacji: 2019-05-24 14:31:40.
UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-10 22:10:36 | Data modyfikacji: 2019-03-10 22:12:44.
SERWIS WYBORY.GOV.PL

https://wybory.gov.pl/pe2019/

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-10 22:16:45.
Data wprowadzenia: 2019-03-10 22:16:45
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek