> 2019 rok

2019 rok

Lp. Data zawarcia umowy Wykonawca Przedmiot umowy Okres trwania umowy Wartość brutto (zł)
1. 02.01.2019r. ELEKTRONIT Nitka Wojciech, Oraczew Konserwacja oświetlenia ulicznego 31.12.2019r. 20319,60
2. 16.01.2019r.

FCC Polska sp. z o.o., Zabrze

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych nie segregowanych (20 03 01) oraz utylizacji osadów ściekowych i skratek o kodach (19 08 05, 19 08 01) w miejscowości Wróblew w 2019 r. 31.12.2019r. 54162,00
3. 01.03.2019r. GWE POL-BUD Sp. z o.o., Łódź Zakup wraz z dostawą pompy głębinowej 30 dni od dnia podpisania umowy 10016,05
4. 12.03.2019r. PHU „BLANKO” TYBURSKI Damian, Ozorków Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie 31.10.2019r.  3277700,00
5. 14.03.2019r. Tadeusz Śmidowicz Rejonowy Zakład Kominiarski, Sieradz Usługi kominiarskie 31.12.2019r. 1730,00
6. 29.03.2019r PHU Usługi Sprzętowo Transportowe Dorota Krzak, Lututów Dostawa kruszywa drogowego na drogi i place na terenie Gminy Wróblew 31.10.2019r. 37918,44
7. 02.04.2019r. „INTEROIL” Spółka Jawna KAMECCY-GALUBA, Szczerców Dostawa paliw ciekłych 31.05.2020r. 223100,00
7A. 04.04.2019r. F.U. "EM-MA" DRUK, REKLAMA Elżbieta Owsiana, Brończyn Dostawa materiałów promocyjnych Gminy Wróblew na 2019 rok oraz kalendarzy książkowych i kalendarzy ściennych na 2020 rok 31.10.2019r. 7849,65
8. 15.04.2019r. "KACPEROS" Konserwacja Sztucznej Traw, Dobrzany Konserwacja trzech boisk wielofunkcyjnych 20.10.2019r. 1500,00
9. 15.04.2019r. "KACPEROS" Konserwacja Sztucznej Traw, Dobrzany Konserwacja boiska ORLIK w miejscowości Wróblew 15.11.2019r. 1600,00
 10.  29.04.2019r. Funny Pets Szturma Marta, Sieradz Wyłapynie bezdomnych zwierzat oraz zapewnienie im opieki  30.04.2020r. do 30tys. Euro wg. stawek z umowy 
 11.  08.05.2019r. GASTROKENS Izabela Kenska, Kutno Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym  30.05.2019r. 69996,72 
12. 31.05.2019r. Przedsiebiorstwo Usług Komunalnych S.A., Kalisz Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Wróblew 01.07.2019r. -30.06.2021r. 533952,00
13. 10.07.2019r. Regionalna Agencja Poszanowania Energii spółka z o.o., Łódź Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wielobranżowego na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie” 31.12.2019r. 49200,00
14. 20.07.2019r. „Pracownia Planowania Przestrzennego”, Łódź Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) dla obszaru Gminy Wróblew 31.12.2019r. 17318,40
15. 28.07.2019r. CHEM – TECH Paulina Kaczmarska Wieluń Budowa przyszkolnego placu zabaw sprzyjającego aktywności wytrzymałości i zmysłu równowagi dla dzieci przy szkole podstawowej w Charłupi Wielkiej 30.08.2019r. 24500,00
16. 03.09.2019r. PHIN Inwestycje Sp. z o. o., Łódź Zarządzania projektem wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 31.12.2020r. 57564,00
17. 13.09.2019r. „MEXTRA GROUP spółka cywilna”, Kędzierzyn-Koźle Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w sołectwie Słomków Suchy 25.09.2019r. 15180,11
18. 13.09.2019r. „MEXTRA GROUP spółka cywilna”, Kędzierzyn-Koźle Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w sołectwie Drzązna 25.09.2019r. 12078,60
19. 19.09.2019r. TECHNICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA SKOCZÓW Modernizacja kuchni świetlicy wiejskiej w Sadokrzycach, gmina Wróblew 30.09.2019r. 12610,50
20. 20.09.2019r. "AMO" FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA KATARZYNA BŁASZCZYK,
Sieradz
Modernizacja kuchni świetlicy wiejskiej w Sadokrzycach, gmina Wróblew – zakup przepływowego podgrzewacza wody na gaz 30.09.2019r. 2089,50
21. 30.09.2019r. EKO – OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Sieradz Dostawa oleju opałowego lekkiego do SP. Charłupia Wielka
gmina Wróblew
31.12.2020r. 24600,00
22. 30.09.2019r. P.H.U. QBUDO Artur Płachta Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wróblew w 2019 roku 14.11.2019r. 28827,19
23. 30.09.2019r. Mirosław Stasiak Transport towarowy, handel opałem, Gomunice Dostawa węgla kamiennego energetycznego 31.07.2020r. 54046,20
24. 30.09.2019r. AWISTA-PIERWSZA” sp. z o.o., Wróblew Świadczenie usług zimowego utrzymanie dróg gminnych 2019-2020 n/w sprzętem mechanicznym (zadanie 2 i zadanie 3) 15.05.2020r. 23760,00

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 22:35:34 | Data modyfikacji: 2019-10-15 10:02:22.
Data wprowadzenia: 2019-03-05 22:35:34
Data modyfikacji: 2019-10-15 10:02:22
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl