> 2019 rok

2019 rok

Lp. Data zawarcia umowy Wykonawca Przedmiot umowy Okres trwania umowy Wartość brutto (zł)
1. 02.01.2019r. ELEKTRONIT Nitka Wojciech, Oraczew Konserwacja oświetlenia ulicznego 31.12.2019r. 20319,60
2. 16.01.2019r.

FCC Polska sp. z o.o., Zabrze

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych nie segregowanych (20 03 01) oraz utylizacji osadów ściekowych i skratek o kodach (19 08 05, 19 08 01) w miejscowości Wróblew w 2019 r. 31.12.2019r. 54162,00
3. 01.03.2019r. GWE POL-BUD Sp. z o.o. Łódź Zakup wraz z dostawą pompy głębinowej 30 dni od dnia podpisania umowy 10016,05
           

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 22:35:34 | Data modyfikacji: 2019-03-05 23:06:15.
Data wprowadzenia: 2019-03-05 22:35:34
Data modyfikacji: 2019-03-05 23:06:15
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl