Przetargi 2019

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości
Rakowice, gmina Wróblew RIT.271.12.2019.RR

Ogłoszenie o zamówieniu 04.06.2019

SIWZ 4.06.2019

załączniki od A, C, D, E, F, G, H

Istotne Postanowienia Umowy 04.06.2019

Dokumentacja techniczna 4.06.2019

Przedmiar - Kosztorys ofertowy 4.06.2019

Informacja o treści złożonych ofert 19.06.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu 24.06.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:12:30 | Data modyfikacji: 2019-06-24 12:47:20.
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości
Rakowice, gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 17.05.2019

SIWZ 17.05.2019

załączniki od A, C, D, E, F, G, H

przedmiar - kosztorys ofertowy 17.05.2019

Dokumentacja techniczna 17.05.2019

Istotne Postanowienia Umowy 17.05.2019

Informacja o treści złożonych ofert 3.06.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu 4.06.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-05-17 08:27:28 | Data modyfikacji: 2019-06-04 09:29:11.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wróblew RIT.271.10.2019.RR

Ogłoszenie o zamówieniu 13.05.2019

SIWZ 13.05.2019

zal 1 SOPZ 13.05.2019

zał nr 2 Wykaz sołectw 13.05.2019

zal nr 3 Wykaz Cmentarzy 13.05.2019

Załącznik Nr 4 do SIWZ Formularz oferty 13.05.2019

zał. 5 wzór umowy - 13.05.2019

Oświadczenia od nr 6 do 11 - 13.05.2019

informacja o treści złożonych ofert 21.05.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.05.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:12:48 | Data modyfikacji: 2019-05-24 10:42:10.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 25.04.2019

SIWZ - 25.04.2019

zal 1 - SPOZ - opis przedmiotu zamówienia -25.04.2019

zał nr 2 Wykaz sołectw 25.04.2019

zal nr 3 Wykaz Cmentarzy - 25.04.2019

Załącznik Nr 4 do SIWZ Formularz oferty 25.04.2019

zał 5 - wzór umowy - 25.04.2019

Oświadczenia od nr 6 do 11 - 25.04.2019

Informacja o treści złożonych ofert 07.05.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 13.05.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-04-25 08:24:08 | Data modyfikacji: 2019-05-13 08:24:44.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 12.04.2019

SIWZ 12.04.2019

zal 1 SOPZ - opis przedmiotu zamówienia 12.04.2019

zał nr 2 Wykaz sołectw 2019

zal nr 3 Wykaz Cmentarzy _2019

Zalacznik Nr 4 do SIWZ Formularz oferty 2019

zal 5 wzór umowy_- 12.04.2019

Oświadczenia od nr 6 do 11

Zawiadomienie o unieważnieniu 24.04.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-04-12 08:16:58 | Data modyfikacji: 2019-04-24 13:26:47.
Dostawa paliw ciekłych

Ogłoszenie o zamówieniu 12.03.2019

SIWZ 12.03.2019

załączniki - paliwa RIT.271.05.2019.RR. - wersja edytowalna

Wyjasnienia SIWZ 18.03.2019

Załącznik nr 5 do siwz 18.03.2019

Informacja o treści złożonych ofert 21.03.2019

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.03.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-03-12 10:38:41 | Data modyfikacji: 2019-03-26 10:40:41.
Termomodernizacja budynku placówki oświatowej,
obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie

Ogłoszenie o zamówieniu 30.01.2019

SIWZ 30.01.2019

Załączniki od nr 1 do nr 5 SIWZ 29.01.2019

umowa - projekt - zał nr 6

PFU Wróblew - zał nr 7

Audyt energetyczny budynku

wyjaśnienia pyt 1-13 - 07.02.2019 .pdf

Pismo KGPSP 07.02.2019

Wyjasnienia treści pytań 14-30 - 08.02.2019r.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Gimnazjum Wróblew

Wyjaśnienia treści pytań 31-32 - 11.02.2019

wyjaśnienia pyt 33 - 11.02.2019

Informacja o treści złożonych ofert 14.02.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.03.2019r.

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-01-30 11:50:39 | Data modyfikacji: 2019-03-04 09:24:43.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na
2019r. - 11.01.2019r.

Plan zamówień publicznych 11.01.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-01-11 08:54:45 | Data modyfikacji: 2019-01-11 08:56:15.
Data wprowadzenia: 2019-01-11 08:54:45
Data modyfikacji: 2019-01-11 08:56:15
Autor: Radosław Rychlik
Opublikowane przez: Radosław Rychlik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl