Przetargi 2019

Termomodernizacja budynku placówki oświatowej,
obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie

Ogłoszenie o zamówieniu 30.01.2019

SIWZ 30.01.2019

Załączniki od nr 1 do nr 5 SIWZ 29.01.2019

umowa - projekt - zał nr 6

PFU Wróblew - zał nr 7

Audyt energetyczny budynku

wyjaśnienia pyt 1-13 - 07.02.2019 .pdf

Pismo KGPSP 07.02.2019

Wyjasnienia treści pytań 14-30 - 08.02.2019r.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Gimnazjum Wróblew

Wyjaśnienia treści pytań 31-32 - 11.02.2019

wyjaśnienia pyt 33 - 11.02.2019

Informacja o treści złożonych ofert 14.02.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-01-30 11:50:39 | Data modyfikacji: 2019-02-14 12:03:59.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na
2019r. - 11.01.2019r.

Plan zamówień publicznych 11.01.2019

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2019-01-11 08:54:45 | Data modyfikacji: 2019-01-11 08:56:15.
Data wprowadzenia: 2019-01-11 08:54:45
Data modyfikacji: 2019-01-11 08:56:15
Autor: Radosław Rychlik
Opublikowane przez: Radosław Rychlik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl