> Kadencja 2018-2023

Kadencja 2018-2023

Interpelacje i zapytania 2018
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-12 19:58:17 | Data modyfikacji: 2019-01-23 11:49:18.

Interpelacja radnego Tomasza Łukasiewicza nr ROO.0003.1.2018.MK z dnia 21 listopada 2018r. ws. uszkodzonego znaku drogowego A-7

Interpelacja 21.11.2018r.

Odpowiedź 05.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-12 20:01:14 | Data modyfikacji: 2018-12-12 20:37:04.

Interpelacja radnego Tomasza Łukasiewicza nr ROO.0003.2.2018.MK z dnia 21 listopada 2018r. ws. dbania o drogi w okresie zimowym

Interpelacja 21.11.2018r.

Odpowiedź 05.12.2018r.

Załącznik do odpowiedzi 05.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-12 20:06:44 | Data modyfikacji: 2018-12-12 20:37:30.

Interpelacja radnego Tomasza Łukasiewicza nr ROO.0003.3.2018.MK z dnia 21 listopada 2018r. ws. zakupu książki "Prawa i obowiązki radnego. Poradnik na kadencję 2018-2023"

Interpelacja 21.11.2018r.

Odpowiedź 05.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-12 20:44:44 | Data modyfikacji: 2018-12-12 20:55:43.

Interpelacja radnego Piotra Łuczaka nr ROO.0003.4.2018.MK z dnia 21 listopada 2018r. ws. naprawy rusztu żeliwnego odwodnienia liniowego przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą gminną w msc. Słomków Mokry

Interpelacja 21.11.2018r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 28.11.2018r.

Odpowiedź 12.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-12 20:49:49 | Data modyfikacji: 2018-12-12 20:54:11.

Interpelacja radnego Sylwestra Tomczyka nr ROO.0003.5.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. wykonania naprawy krawędzi drogi powiatowej 1719E na odcinku Słomków Suchy-Wągłczew i usunięcie ubytków w poboczu

Interpelacja 28.11.2018r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 05.12.2018r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 08.01.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 09:19:32 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:25:13.

Wniosek radnego Sylwestra Tomczyka nr ROO.0003.6.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. udostępnienia jednostkom OSP z terenu gminy Wróblew, uczestniczącym w akcjach ratowniczych map miejscowości gminy Wróblew z oznaczonymi numerami posesji.

Wniosek 28.11.2018r.

Odpowiedź 12.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 09:26:03 | Data modyfikacji: 2018-12-13 11:04:38.

Wniosek radnego Sylwestra Tomczyka nr ROO.0003.7.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. zorganizowania dla radnych i sołtysów wyjazdu do ZUOK "Orli Staw"w Cekowie.

Wniosek 28.11.2018r.

Odpowiedź 12.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 09:33:49 | Data modyfikacji: 2019-02-01 09:20:35.

Interpelacja radnego Aleksandra Pawlika nr ROO.0003.8.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. ukończenia prac przy osadniku przepustu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1720E i 1721E w m. Sadokrzyce

Interpelacja 28.11.2018r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 05.12.2018r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 08.01.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 10:21:42 | Data modyfikacji: 2019-02-01 09:23:03.

Interpelacja radnego Piotra Łuczaka nr ROO.0003.9.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. oznakowania rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 114303E w Słomkowie Mokrym na odcinku od posesji nr 31 do nr 39

Interpelacja 28.11.2018r.

Odpowiedź 12.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 10:35:19 | Data modyfikacji: 2018-12-13 10:39:40.

Interpelacja radnego Romana Banasia nr ROO.0003.10.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. wycięcia zakrzaczeń rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1722E, po obu stronach jezdni, na odcinku Oraczew Mały-Rowy

Interpelacja 28.11.2018

Przekazanie interpelacji wg właściwości 05.12.2018r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 08.01.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 10:44:25 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:27:43.

Interpelacja radnego Romana Banasia nr ROO.0003.11.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. usunięcia w pasie drogowym drogi nr 1722E na odcinku Oraczew Mały-Oraczew pni pozostałych po wycince drzew

Interpelacja 28.11.2018

Przekazanie interpelacji wg właściwości 05.12.2018r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 08.01.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 10:48:09 | Data modyfikacji: 2019-01-08 11:28:28.

Interpelacja radnego Romana Banasia nr ROO.0003.12.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. odwodnienia zastoiska wodnego przy przystanku autobusowym, obok boiska sportowego w Oraczewie

Interpelacja 28.11.2018r.

Odpowiedź 12.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 10:50:28 | Data modyfikacji: 2018-12-13 10:51:09.

Wniosek radnej Krystyny Kędzi nr ROO.0003.13.2018.MK z dnia 28 listopada 2018r. ws. naprawy drogi powiatowej nr 1721E w m. Wągłczew na zakręcie na wysokości posesji nr 20

Wniosek 28.11.2018r.

Odpowiedź 12.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-13 10:52:31 | Data modyfikacji: 2018-12-13 11:29:05.
Interpelacje i zapytania 2019 rok
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:49:07 | Data modyfikacji: 2018-12-13 11:29:05.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.14.2019.MK z dnia 22 stycznia 2019r. ws. dodatkowego oznakowania zakrętu w m. Próchna na wysokości posesji nr 21.

Interpelacja 22.01.2019r.

Odpowiedź 01.02.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:56:23 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:11:17.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.15.2019.MK z dnia 22 stycznia 2019r. ws. oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 1713E w kierunku Kościerzyna i Charłupi Wielkiej

Interpelacja 22.01.2019r.

Odpowiedź 01.02.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-23 12:00:20 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:11:49.

Zapytanie radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.16.2019.MK z dnia 22 stycznia 2019r. ws. zaopatrzenia mieszkańców Wróblewa w wodę.

Zapytanie 22.01.2019r.

Odpowiedź 01.02.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-23 12:10:27 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:12:26.

Zapytanie radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.17.2019.MK z dnia 22 stycznia 2019r. ws. nitki gazu przebiegającej przez m. Wróblew

Zapytanie 22.01.2019r.

Odpowiedź 01.02.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-23 12:12:44 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:13:02.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.18.2019.MK z dnia 22 stycznia 2019r. ws. wyznaczenia przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 12 w m. Wróblew na wysokości cmentarza parafialnego

Interpelacja 22.01.2019r.

Odpowiedź 01.02.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-23 12:15:04 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:16:44.

Interpelacja radnej Małgorzaty Przybylskiej nr ROO.0003.19.2019.MK z dnia 23 stycznia 2019r. ws. określenia terminu wykonania remontu poboczy drogi powiatowej nr 1714E na odcinku Smardzew-Łosieniec.

Interpelacja 23.01.2019r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 23.01.2019r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 06.02.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-23 12:45:58 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:25:00.

Interpelacja radnej Karoliny Kuleszy nr ROO.0003.20.2019.MK z dnia 25 stycznia 2019r. dot. placu zabaw we Wróblewie

Interpelacja 25.01.2019

Odpowiedź 31.01.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:55:51 | Data modyfikacji: 2019-01-31 14:01:31.

Interpelacja radnej Karoliny Kuleszy nr ROO.0003.21.2019.MK z dnia 25 stycznia 2019r. ws. przyszłości obecnego ośrodka zdrowia we Wróblewie

Interpelacja 25.01.2019r.

Odpowiedź 31.01.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-01-31 14:00:01 | Data modyfikacji: 2019-01-31 14:01:26.

Interpelacja radnego Jarosława Janiaka nr ROO.0003.22.2019.MK z dnia 25 stycznia 2019r. ws. wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Inczew.

Interpelacja 25.01.2019r.

Odpowiedź 01.02.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-02-06 10:20:48 | Data modyfikacji: 2019-02-06 10:31:40.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.23.2019.MK z dnia 11 marca 2019r. ws. przycięcia gałęzi drzew rosnących wzdłuż drogi powiatowej nr 1720E w m. Dąbrówka na zakręcie przy posesji nr 5.

Interpelacja 11.03.2019r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 18.03.2019r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 03.04.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:46:55 | Data modyfikacji: 2019-04-04 11:50:03.

Interpelacja radnego Romana Banasia nr ROO.0003.24.2019.MK z dnia 11 marca 2019r. ws. załatania ubytków w drodze powiatowej nr 1721E na odcinku od Charłupi Wielkiej przez Oraczew do Sadokrzyc.

Interpelacja 11.03.2019r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 18.03.2019r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 03.04.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:53:28 | Data modyfikacji: 2019-04-04 11:48:45.

Interpelacja radnego Romana Banasia nr ROO.0003.25.2019.MK z dnia 11 marca 2019r. ws. uprzątnięcia z rowów przydrożnych drogi powiatowej nr 1722E na odcinku Oraczew-Oraczew Mały odpadów pozostałych po wycince drzew.

Interpelacja 11.03.2019r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 18.03.2019r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 03.04.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:56:46 | Data modyfikacji: 2019-04-04 11:49:35.

Interpelacja radnej Krystyny Kędzi nr ROO.0003.26.2019.MK z dnia 11 marca 2019r. ws. załatania ubytków w poboczu drogi w m. Gaj oraz przy zjeździe z drogi powiatowej w kierunku m. Gaj na wysokości posesji Wągłczew 63.

Interpelacja 11.03.2019r.

Odpowiedź 19.03.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:00:15 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:00:39.

Interpelacja radnego Aleksandra Pawlika nr ROO.0003.27.2019.MK z dnia 11 marca 2019r. dot. podjęcia interwencji ws. luźno wiszących linii energetycznych na wysokości posesji nr 46 w m. Sadokrzyce.

Interpelacja 11.03.2019r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 18.03.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:02:17 | Data modyfikacji: 2019-03-18 12:08:37.

Interpelacja radnego Sylwestra Tomczyka nr ROO.0003.28.2019.MK z dnia 11 marca 2019r. ws. zwiększenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków-ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych.

Interpelacja 11.03.2019r.

Odpowiedź 25.03.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:05:00 | Data modyfikacji: 2019-03-28 11:12:01.

Interpelacja Przewodniczącego Rady Andrzeja Dawida nr ROO.0003.29.2019.MK z dnia 11 września 2019r. ws. wybudowania na drodze powiatowej nr 1713E na wyosokości Szkoły Podstawowej w charłupi wielkiej progu spowalniajacego ruch pojazdów.

Interpelacja 11.09.2019r.

Przekazanie interpelacji wg właściwości 19.09.2019r.

Odpowiedź PZD w Sieradzu 27.09.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-09-19 13:43:45 | Data modyfikacji: 2019-09-27 14:35:37.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.30.2019.MK z dnia 10 września 2019r. ws. zabezpieczenia hydrantu na parkingu przy kościele, obok stawu we Wróblewie.

Interpelacja 10.09.2019r.

Odpowiedź 20.09.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-09-19 13:49:37 | Data modyfikacji: 2019-09-20 08:56:29.

Interpelacja radnej Anny Kulczyńskiej nr ROO.0003.31.2019.MK z dnia 10 września 2019r. ws. ustawienia w miejscowości Wróblew koszy na śmieci.

Interpelacja 10.09.2019r.

Odpowiedź 20.09.2019r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-09-19 13:51:39 | Data modyfikacji: 2019-09-20 08:56:24.
Data wprowadzenia: 2019-09-19 13:51:39
Data modyfikacji: 2019-09-20 08:56:24
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl