> II Sesja

II Sesja

Uchwały z II Sesji z dnia 28 listopada 2018r.

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Wróblew

Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę Nr I/10/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji stałych Rady Gminy Wróblew oraz ustalenia zakresów ich działania

Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Wróblew w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wróblew

Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2018 rok

Uchwałą Nr II/16/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew

Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dz

Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz – Jawor – Błasz

Załącznik do Uchwały Nr II/19/18

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-06 22:31:10 | Data modyfikacji: 2018-12-10 12:01:17.
Data wprowadzenia: 2018-12-06 22:31:10
Data modyfikacji: 2018-12-10 12:01:17
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl