> I Sesja

I Sesja

Uchwały z I Sesji z dnia 21 listopada 2018r.

Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wróblew

Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Wróblew

Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Wróblew w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wróblew

Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wróblew

Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wróblew

Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Wróblew

Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wróblew

Uchwała Nr I/8/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/9/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Wróblew

Uchwała Nr I/10/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji stałych Rady Gminy Wróblew oraz ustalenia zakresów ich działania

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-11-29 20:16:34 | Data modyfikacji: 2018-11-29 20:28:00.
Data wprowadzenia: 2018-11-29 20:16:34
Data modyfikacji: 2018-11-29 20:28:00
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl