Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018

 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-14 11:22:24.
Informacje i Komunikaty Komisarza Wyborczego w
Sieradzu I
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-16 09:26:22.
 
Informacja Komisarza Wyborcego w Sieradzu I z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-16 09:30:24.
 
Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie zgłaszania kandydatów do skłądów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborcych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-16 09:35:06.
 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. wraz z załącznikiem określającym skład Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-11 15:02:59.
Informacje i ogłoszenia Wójta Gminy Wróblew
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:56:32.
 
Zarządzenie Nr ROO.0050.41B.2018 Wójta Gminy Wróblew z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-22 13:37:47 | Data modyfikacji: 2018-08-22 13:46:27.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 22 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie w wyborach do Rady Gminy Wróblew, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:19:03 | Data modyfikacji: 2018-08-22 13:46:27.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 10 września 2018r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-10 15:11:10 | Data modyfikacji: 2018-09-10 15:25:24.
Informacje, obwieszczenia Gminnej Komisji
Wyborczej we Wróblewie
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-12 16:06:07 | Data modyfikacji: 2018-09-10 15:25:24.
 
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 12 września 2018r. o składzie, siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-12 16:10:51 | Data modyfikacji: 2018-09-13 10:33:14.
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 18 września 2018r. dot. możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Wróblew w okręgach wyborczych nr 7, 8, 10, 11, 14

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-18 12:33:56 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:54:47.
Informacje, ogłoszenia, komunikaty Wojewódzkiej
Komisji Wyborczej w Łodzi
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-13 10:25:01 | Data modyfikacji: 2018-09-13 10:32:19.
 
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-13 10:26:50 | Data modyfikacji: 2018-09-13 10:32:27.
Inne obwieszczenia i dokumenty
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-27 08:55:19 | Data modyfikacji: 2018-09-13 10:32:27.
 
Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wynaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-27 09:04:11 | Data modyfikacji: 2018-09-13 10:32:27.
 
Obwieszczenie Starosty Sieradzkiego z dnia 22 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sieradzu

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-27 09:07:49 | Data modyfikacji: 2018-09-13 10:32:27.
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-22 21:12:02 | Data modyfikacji: 2018-08-22 21:46:27.
Data wprowadzenia: 2018-08-22 21:12:02
Data modyfikacji: 2018-08-22 21:46:27
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl