Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-14 11:22:24.
Informacje i Komunikaty Komisarza Wyborczego w
Sieradzu I
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-16 09:26:22.
 Informacja Komisarza Wyborcego w Sieradzu I z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-16 09:30:24.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie zgłaszania kandydatów do skłądów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborcych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-16 09:35:06.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. wraz z załącznikiem określającym skład Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-11 15:02:59.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 25 września 2018r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, terminie tego zgłoszenia oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-25 09:23:27.
 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 27 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Sieradzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-27 17:39:17.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-02 09:19:52.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-02 12:42:19.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 3 października 2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-03 20:07:06.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 w gminie Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-19 12:29:43 | Data modyfikacji: 2018-10-19 12:39:11.
Informacje i ogłoszenia Wójta Gminy Wróblew
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:56:32.
 Zarządzenie Nr ROO.0050.41B.2018 Wójta Gminy Wróblew z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-22 13:37:47 | Data modyfikacji: 2018-08-22 13:46:27.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 22 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie w wyborach do Rady Gminy Wróblew, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:19:03.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 10 września 2018r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-10 15:11:10 | Data modyfikacji: 2018-09-10 15:25:24.
Informacje, obwieszczenia Gminnej Komisji
Wyborczej we Wróblewie
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-12 16:06:07.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 12 września 2018r. o składzie, siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-12 16:10:51 | Data modyfikacji: 2018-09-13 10:33:14.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 18 września 2018r. dot. możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Wróblew w okręgach wyborczych nr 7, 8, 10, 11, 14

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-18 12:33:56 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:54:47.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 28 wrzesnia 2018r. o miejscu i terminie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach samorzadowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-28 08:47:34 | Data modyfikacji: 2018-09-28 09:15:13.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 1 października 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wróblew zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-01 10:10:42 | Data modyfikacji: 2018-10-01 10:32:08.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 2 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wróblew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-03 19:40:51 | Data modyfikacji: 2018-10-03 19:45:17.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 2 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wróblew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-03 19:43:29 | Data modyfikacji: 2018-10-03 19:45:24.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 2 października o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Wróblew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-03 19:47:36 | Data modyfikacji: 2018-10-03 19:48:24.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 2 października o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Wróblew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-03 19:49:27 | Data modyfikacji: 2018-10-03 19:56:01.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 2 października o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Wróblew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-03 19:50:43 | Data modyfikacji: 2018-10-03 19:55:49.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 2 października o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Wróblew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-03 19:51:56 | Data modyfikacji: 2018-10-03 19:55:39.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 2 października o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Wróblew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-03 19:57:14.
 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 9 października 2018r. w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie w dniach 20 i 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-16 12:41:37.
Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Wróblew
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-12 10:27:30.
 Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z podziałem na funkcje

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-12 10:32:06 | Data modyfikacji: 2018-10-16 14:01:29.
 Informacja Obowodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania o godzinach rozpoczęcia pracy komisji w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-17 09:29:26 | Data modyfikacji: 2018-10-17 09:50:43.
 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania Nr 2 w Słomkowie Mokrym o składzie z podziałem na funkcje (po zmianach)

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-19 12:38:07 | Data modyfikacji: 2018-10-19 12:40:47.
Informacje, ogłoszenia, komunikaty Wojewódzkiej
Komisji Wyborczej w Łodzi
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-13 10:25:01 | Data modyfikacji: 2018-09-13 10:32:19.
 Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-09-13 10:26:50 | Data modyfikacji: 2018-09-13 10:32:27.
 Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 27 września 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (Okręg Wyborczy Nr 3)

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-19 18:47:29 | Data modyfikacji: 2018-10-19 18:52:44.
 Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 5 października 2018 r. o skreśleniu kandydata na radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-19 18:49:02 | Data modyfikacji: 2018-10-19 18:50:26.
Obwieszczenia i informacje Powiatowej Komisji
Wyborczej w Sieradzu
 Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 27 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Sieradzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-05 14:00:35 | Data modyfikacji: 2018-10-05 14:07:42.
Inne obwieszczenia i dokumenty
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-27 08:55:19.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wynaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-27 09:04:11.
 Obwieszczenie Starosty Sieradzkiego z dnia 22 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sieradzu

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-27 09:07:49.
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-08-22 21:12:02 | Data modyfikacji: 2018-08-22 21:46:27.
WYNIKI WYBORÓW

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Wróblew

Protokół z wyborów Rady Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-22 23:15:07 | Data modyfikacji: 2018-10-23 14:10:30.

 


Wyniki głosowania do Rady Gminy Wróblew


Wyniki wyborów do Rady Gminy Wróblew


Wyniki głosowania i wyborów Wójta Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-22 23:20:18 | Data modyfikacji: 2018-10-23 14:06:04.
Data wprowadzenia: 2018-10-22 23:20:18
Data modyfikacji: 2018-10-23 14:06:04
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek