> Zawiadomienia

Zawiadomienia

 
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 16.02.2018r. decyzji Nr 1/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych, dz. nr ewid. 137 obręb geod. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2018-02-19 12:26:35.
 
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 06.06.2018r. decyzji nr 2A/2014/2015 zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - robudowa Fermy Niosek "KAJA" do łącznej obsady 232 580 sztuk (930 DJP) w m. Ocin, gm. Wróblew na działkach o nr ewid.: 429, 482, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 325, 324,/4, 328, 329, 331

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-06-11 14:17:29 | Data modyfikacji: 2018-06-11 14:24:11.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 1/2018 o środowiskowych uwarunkowanaich dot. realizacji przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych w ilości ok. 20,05 m3/h, działka nr ewid. 109 obręb geod. Orzeł Biały

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2018-06-25 14:36:20 | Data modyfikacji: 2018-06-11 14:24:11.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2000kW wraz z kablowymi instalacjami energetycznymi i instalacją transformatorową oraz ogrodzeniem w obrębie 18 Orzeł Biały, działka nr 68 w gminie Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-08-07 10:42:53 | Data modyfikacji: 2018-08-07 10:46:58.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Charłupia WielkaI" o mocy do 1 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ewid. nr 265 obręb Charłupia Wielka, Gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-11-26 13:50:06 | Data modyfikacji: 2018-11-26 14:05:13.
Data wprowadzenia: 2018-11-26 13:50:06
Data modyfikacji: 2018-11-26 14:05:13
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl