> XXXI Sesja

XXXI Sesja

Uchwały z XXXI Sesji z dnia 22 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXXI/217/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr XXXI/218/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie

Uchwała Nr XXXI/219/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2017 rok

Uchwała Nr XXXI/220/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2017-2020

Uchwała Nr XXXI/221/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2018-2022

Uchwała Nr XXXI/222/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wróblew na 2018 rok

Uchwała Nr XXXI/223/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Wróblew na 2018r.

Uchwała Nr XXXI/224/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wróblew na 2018r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:10:33.
Data wprowadzenia: 2018-01-04 14:10:33
Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl