Przetargi 2018

Przebudowa drogi gminnej nr 114303E Słomków
Mokry – Bliźniew gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 4.01.2018

SIWZ 04.01.2018

Załączniki od A, C, D, E, F, G, H

Załącznik B - kosztorys ofertowy, Przedmiar - 04.01.2018

Istotne Postanowienia Umowy 04.01.2018

Dokumentacja projektowa 04.01.2018

Informacja o treści złożonych ofert 19.01.2018

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-01-04 11:50:44 | Data modyfikacji: 2018-01-19 12:37:08.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018
r. - 08.01.2018r.
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. - 08.01.2018r.

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-01-08 07:58:05 | Data modyfikacji: 2018-01-08 08:01:16.
Data wprowadzenia: 2018-01-08 07:58:05
Data modyfikacji: 2018-01-08 08:01:16
Opublikowane przez: Radosław Rychlik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl