Przetargi 2018

Budowa placu zabaw sprzyjającego aktywności,
wytrzymałości i zmysłu równowagi dla dzieci w
miejscowości Wągłczew oraz budowa siłowni
plenerowej z zagospodarowaniem terenu w
miejscowości Ocin

Ogłoszenie o zamówieniu 3.08.2018

SIWZ 3.08.2018

Zalaczniki do SIWZ

dokumentacja projektowa - zal nr 5

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-08-03 08:35:36 | Data modyfikacji: 2018-08-03 08:47:43.
Dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej im. Wł.
Reymonta w Charłupi Wielkiej oraz świetlicy
wiejskiej w Słomkowie Suchym, gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 24.07.2018

SIWZ 24.07.2018

SIWZ - DOC

Informacja o treści złożonych ofert 1.08.2018

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 7.08.2018

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-07-24 13:20:11 | Data modyfikacji: 2018-08-07 09:22:29.
USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WRÓBLEW w
2018 roku

Zaproszenie 14.06.2018

Oferta - zał. 1

Załącznik nr 2 i nr 3 do Zaproszenia

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-06-14 13:07:26 | Data modyfikacji: 2018-06-14 13:09:43.
Dostawa paliw ciekłych - RIT.271.05.2018.RR

Ogłoszenie o zamówieniu 25.01.2018

SIWZ 25.01.2018

załączniki do SIWZ - RIT.271.05.2018.RR

Wyjaśnienia treści SIWZ pyt. 1-4 - 30.01.2018

Umowa - wzór - zał nr 5 - 30.01.2018

Informacja o treści złożonych ofert 02.02.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.02.2018

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-01-25 12:50:07 | Data modyfikacji: 2018-02-07 11:49:51.
Przebudowa drogi gminnej nr 114303E Słomków
Mokry – Bliźniew gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 4.01.2018

SIWZ 04.01.2018

Załączniki od A, C, D, E, F, G, H

Załącznik B - kosztorys ofertowy, Przedmiar - 04.01.2018

Istotne Postanowienia Umowy 04.01.2018

Dokumentacja projektowa 04.01.2018

Informacja o treści złożonych ofert 19.01.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 5.02.2018

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-01-04 11:50:44 | Data modyfikacji: 2018-02-05 11:22:29.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018
r. - 08.01.2018r.
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. - 08.01.2018r.

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2018-01-08 07:58:05 | Data modyfikacji: 2018-01-08 08:01:16.
Data wprowadzenia: 2018-01-08 07:58:05
Data modyfikacji: 2018-01-08 08:01:16
Opublikowane przez: Radosław Rychlik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl