> Ogłoszenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie czterech budynków inwentarskich do tuczu brojlera wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 99/2 i 100/4, obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-14 14:43:21.
Data wprowadzenia: 2017-03-14 14:43:21
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl