> Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Gęsówka na działkach o numerze ewidencyjnym 46/1, 97, 100, 103, 104, 105/1, 106, 107 oraz 113 obręb geodezyjny Gęsówka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:51:47 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:57:34.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Gęsówka na działkach o numerze ewidencyjnym 8/7, 9, 11/5 oraz 13 obręb geodezyjny Gęsówka Nowa

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:42:39 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:56:44.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Slomków Mokry na działkach o numerze ewidencyjnym 67, 55/2 obręb geodezyjny Słomków Mokry

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:38:48 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:56:56.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 5/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Ocin na działkach o numerze ewidencyjnym 361, 362, 366/1 obręb geodezyjny Ocin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:35:41 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:57:06.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Charłupia Wielka na działkach o numerze ewidencyjnym 515,516 oraz 694 obręb geodezyjny Charłupia Wielka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:31:23 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:57:16.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 7/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Wróblew na działkach o numerze ewidencyjnym 305, 279/1 obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:16:59 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:26:24.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2016/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa boiska gminnego w msc. Kościerzyn na działce o nr ewid. 46 obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-02-15 14:51:32 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:26:24.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa zbiornika służącego zaopatrzeniu w wodę pól edukacyjnych wykorzystywanych w rolnictwie w msc. Kościerzyn na działce o nr ewid. 110/2 obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-02 12:40:18 | Data modyfikacji: 2017-03-02 12:47:22.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Gęsówka na działkach o nr ewid. 46/1, 97, 100, 103, 104, 105/1, 106, 107 oraz 113 obręb geodezyjny Gęsówka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:06:51 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:22.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dezycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Gęsówka na działkach o nr ewid. 8/7, 9, 11/5 oraz 13 obręb geodezyjny Gęsówka Nowa

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:11:31 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:22.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Słomków Mokry na działkach o nr ewid. 67, 55/2 obręb geodezyjny Słomków Mokry

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:16:37 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:22.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posdaowieniem słupów oświetelniowych w miejscowości Ocin na działkach o nr ewid. 361, 362, 366/1 obręb geodezyjny Ocin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:20:56 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:22.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Charłupia Wielka na działakch o nr ewid. 515, 516 oraz 694 obręb geodezyjny Charłupia Wielka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:24:29 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:22.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Kolonia Wróblew na działkach o nr ewid. 305, 279/1 obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:37:19 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:22.
 
Zawiadomienie o wydaniu dezycji Nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa zbiornika służącego zaopatrzeniu w wodę pól edukacyjnych wykorzystywanych w rolnictwie w msc. Kościeryzn na działce o nr ewid. 110/2 obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 11:52:21 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:22.
Data wprowadzenia: 2017-03-22 11:52:21
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl