> Zawiadomienia

Zawiadomienia

 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 2/2016/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia - rozbudowa Fermy Drobiu (Brojlery) na działce nr ewid. 395 we Wróblewie 68A, pow. sieradzki

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 15:10:22.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 392 w m. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2017-03-24 07:50:20 | Data modyfikacji: 2017-03-24 07:51:56.
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak RIT.6220.1.2017.PM z dnia 03.04.2017r. o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadniania upraw rolnych, dz. nr ewid. 392, obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2017-04-05 10:06:33 | Data modyfikacji: 2017-04-05 10:10:17.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja nr 1/2017 z dnia 24.04.2017r. dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadniania upraw rolnych, dz. nr ewid. 392, obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2017-04-25 10:18:16 | Data modyfikacji: 2017-04-25 10:23:33.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 2/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych, dz. nr ewid. 373 obręb geodezyjny Dąbrówka Zgniła, w msc. Dąbrówka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-04-25 10:28:35 | Data modyfikacji: 2017-04-25 10:42:40.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 1/2016/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich do tuczu brojlera wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 99/2 i 100/4 obręb Rowy, gm. Wróblew, pow. sieradzki, woj. łódzkie

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-06-08 15:22:59 | Data modyfikacji: 2017-06-08 15:39:15.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 4/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych, działka nr ewid. 313/3 obręb geodezyjny Rakowice

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2017-07-26 11:40:38 | Data modyfikacji: 2017-07-26 11:42:59.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 1/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu budynku stolarni, w którym użytkowana będzie kabina lakiernicza wraz z zapleczem biurowo-socjalnym i utwardzeniem terenu, w miejscowości Drzązna gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-08-24 21:26:56 | Data modyfikacji: 2017-08-24 21:32:40.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 5/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służacego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych, działka nr ew. 125 obręb geodezyjny Słomków Suchy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:44:19 | Data modyfikacji: 2017-09-05 14:46:35.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służacego do poboru wód podziemnych na działce nr 289/2 położonej w m. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2017-09-06 14:42:43 | Data modyfikacji: 2017-09-05 14:46:35.
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak: RIT.6220.6.2017.PM z dnia 11.10.2017r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadaniania upraw rolnych, dz. nr ewid. 389/2, obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2017-10-16 09:36:37 | Data modyfikacji: 2017-10-16 10:27:44.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja nr 6/2017 z dnia 03.11.2017r. dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do nawadniania upraw rolnych, działka nr ewid. 389/2, obręb geod. Wróblew, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2017-11-06 09:15:20 | Data modyfikacji: 2017-11-06 09:22:07.
Data wprowadzenia: 2017-11-06 09:15:20
Data modyfikacji: 2017-11-06 09:22:07
Autor: Przemysław Marchwicki
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl