> Zawiadomienia

Zawiadomienia

 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 2/2016/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia - rozbudowa Fermy Drobiu (Brojlery) na działce nr ewid. 395 we Wróblewie 68A, pow. sieradzki

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 15:10:22.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 392 w m. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2017-03-24 07:50:20 | Data modyfikacji: 2017-03-24 07:51:56.
Data wprowadzenia: 2017-03-24 07:50:20
Data modyfikacji: 2017-03-24 07:51:56
Autor: Przemysław Marchwicki
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl