Przetargi 2017

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WRÓBLEW w
2017 roku

Zaproszenie 13.06.2017 r.

Oferta - zał. 1

Załącznik nr 2 i nr 3 do Zaproszenia

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-06-13 08:36:22 | Data modyfikacji: 2017-06-13 08:53:28.
Przebudowa drogi gminnej Rakowice – Mantyki
gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 16.05.2017r

SIWZ RIT.271.13.2017.RR

Załączniki od A do H

Istotne Warunki Umowy 16.05.2017

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Informacja o treści złożonych ofert 31.05.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu 08.06.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:06:19 | Data modyfikacji: 2017-06-08 13:27:41.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wróblew

Ogloszenie o zamowieniu 16.05.2017

SIWZ RIT.271.15.2017.RR

zał nr 1 SOPZ opis przedmiotu zamówienia 16.05.2017

zał nr 2 Wykaz sołectw

zal nr 3 Wykaz Cmentarzy

Zalacznik Nr 4 do SIWZ Formularz oferty

zal_5 _wzor umowy_16.05.2017

zał. nr od 6 do 11 - oświadczenia Wykonawcy

Informacja o treści złozonych ofert 24.05.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.05.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-05-16 09:28:38 | Data modyfikacji: 2017-05-29 10:18:35.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 21.04.2017

SIWZ RIT.271.11.2017.RR

zał nr 1 SOPZ 21.04.2017

zał nr 2 Wykaz sołectw na terenie Gminy Wróblew

zal nr 3 Wykaz Cmentarzy

Zalacznik Nr 4 do SIWZ Formularz oferty

zał nr 5 - wzór umowy

zał. nr od 6 do 11 - oświadczenia Wykonawcy

Wyjaśnienia treści SIWZ 25.04.2017

Informacja o treści złozonych ofert 09.05.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 15.05.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-04-21 11:44:54 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:22:19.
Dostawa kruszywa drogowego w ilości 520 ton na
drogi i place na terenie Gminy Wróblew - w
postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia
wyrażoną w złotych poniżej równowartości
kwoty 30.000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty 27.03.2017

Formularz ofertowy zał. nr 1

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-03-27 09:37:06 | Data modyfikacji: 2017-03-27 09:45:26.
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
we Wróblewie

Ogłoszenie o zamówieniu 06.03.2017

SIWZ z załącznikami 1-7 - 06.03.2017

Dokumentacja projektowa - zał nr 8

PRZEDMIAR ROBOT - zał nr 9

Wyjaśnienia treści SIWZ 13.03.2017

Informacja z treści złożonych ofert 21.03.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _ 29.03.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-03-06 11:08:13 | Data modyfikacji: 2017-03-29 11:37:46.
Dostawa kruszywa drogowego na drogi i place na
terenie Gminy Wróblew - w postępowaniu o
szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w
złotych poniżej równowartości kwoty 30.000
euro

Zaproszenie do złożenia oferty 07.02.2016

Formularz ofertowy zał. nr 1

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:47:00 | Data modyfikacji: 2017-02-07 12:51:41.
Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Kobierzycko
– Sędzice i drogi wewnętrznej do bloków w
miejscowości Kobierzycko

Ogłoszenie o zamówieniu 26.01.2017

SIWZ - 26.01.2017

Załączniki od A do H

Przedmiar 26.01.2017

Kosztorys ofertowy 26.01.2017

Opis do kosztorysu

Istotne Warunki Umowy_rozbudowa drogi nr 114302E Kobierzyycko Sedzice

STWiOR i dokumentacja projektowa

Wyjaśnienia treści SIWZ 08.02.2017

Informacja o treści złożenia oferty 10.02.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.02.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-01-26 10:24:15 | Data modyfikacji: 2017-02-17 13:52:17.
Dostawa paliw ciekłych

Ogłoszenie o zamówieniu 23.01.2017

Specyfikacja - Dostawa paliw ciekłych

Informacja o treści złożonych ofert 31.01.2017

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.02.2017

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-01-23 12:51:50 | Data modyfikacji: 2017-02-03 08:46:39.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017
r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. - 03.01.2017r.

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:53:13 | Data modyfikacji: 2017-01-03 14:57:46.
Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:53:13
Data modyfikacji: 2017-01-03 14:57:46
Opublikowane przez: Radosław Rychlik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl