> 2020 rok

2020 rok

Petycja Nr 2/2020

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")


1. Data złożenia: 02.04.2020r.

2. Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody na ujawnienie danych

3. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: nie

4. Termin rozpatrzenia petycji: 09.04.2020r.

5. Przebieg postępowania: petycja rozpatrzona

Treść petycji 02.04.2020r.

Odpowiedź na petycję 09.04.2020r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-04-09 10:17:34 | Data modyfikacji: 2020-04-09 10:27:54.
Petycja Nr 3/2020

Apel - sytuacja w Domach Pomocy Spolecznej i domach opieki w związku z COVID-19

1. Data złożenia: 21.05.2020r.
2. Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody na ujawnienie danych
3. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesiepodmiotu trzeciego: nie
4. Termin rozpatrzenia petycji: 26.05.2020r.
5. Przebieg postępowania: petycja rozpatrzona

Treść petycji 21.05.2020r.

Odpowiedź 26.05.2020r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-05-26 10:55:58 | Data modyfikacji: 2020-05-26 11:05:32.
Data wprowadzenia: 2020-05-26 10:55:58
Data modyfikacji: 2020-05-26 11:05:32
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl