> 2016 rok

2016 rok

Petycja Nr 1/2016

Petycja dot. m.in. dostosowania strony www. do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych


Data złożenia: 30.05.2016r.


Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o.


 

Treść petycji 30.05.2016

Odpowiedź na petycję 29.06.2016

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2016-06-29 14:19:00 | Data modyfikacji: 2016-06-29 14:28:48.
Petycja Nr 2/2016

Petycja dot. m.in. archiwizacji w zasobach urzędu przedmiotowego wniosku wraz z załacznikami jako kolejnego wkładu do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej"


Data złożenia: 23.06.2016r.


Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o.


 

Treść petycji 23.06.2016

Odpowiedź na petycję 19.07.2016

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:42:54 | Data modyfikacji: 2016-07-19 14:55:39.
Petycja Nr 3/2016

Petycja dot. realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej


Data złożenia: 12.08.2016r.


Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o.

 

 

Treść petycji 12.08.2016r.

Odpowiedź na petycję 07.09.2016

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:59:02 | Data modyfikacji: 2016-09-07 15:11:35.
Data wprowadzenia: 2016-09-07 14:59:02
Data modyfikacji: 2016-09-07 15:11:35
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl