> XII Sesja

XII Sesja

Uchwały z XII Sesji z dnia 11 marca 2016r.

Uchwała Nr XII/79/16 Rady gminy Wróblew z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wróblew i komisji stałych na 2016 rok

Uchwała Nr XII/80/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr XII/81/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2016r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XII/82/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr III/16/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia in

Uchwała Nr XII/83/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2016 rok

Uchwałą Nr XII/84/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2016-2020

Uchwała Nr XII/85/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urzadzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Wróblew

Uchwała Nr XII/86/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wróblew

Uchwała Nr XII/87/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie

Uchwała Nr XII/88/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie

Uchwała Nr XII/89/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie

Uchwała Nr XII/90/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015

Uchwała Nr XII/91/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2016-03-18 15:09:48.
Data wprowadzenia: 2016-03-18 15:09:48
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl