> Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa sieci nN 0,4kV i SN 15 kV dla potrzeb przyłączenia studni głębinowej w miejscowości Gęsówka na działce o numerze ewid. 73/1, 105/1, 113 obręb geodezyjny 7 Gęsówka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-02-05 09:08:47 | Data modyfikacji: 2016-02-05 09:11:17.
 
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa sieci nN 0,4kV i SN 15 kV dla potrzeb przyłączenia studni głebinowej w msc. Gęsówka na działce o nr ewid. 73/1, 105/1, 113 obręb geodezyjny 7 Gęsówka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-03-24 13:27:17 | Data modyfikacji: 2016-02-05 09:11:17.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa sieci nN 0,4kV i SN 15 kV dla potrzeb przyłączenia studni glębinowej w miejscowości Gęsówka na działce o nr ewid. 73/1, 105/1, 113 obręb geodezyjny 7 Gęsówka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 15:00:50 | Data modyfikacji: 2016-04-21 15:02:20.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - przebudowa sieci SN i nN wraz z budową stacji transformatorowej w miejscowości Rakowice na działkach o nr ewid. 190/2, 192/2, 193, 213/2, 214, 215, 216, 217, 231/1, 248, 372, 392, 400, 247/1, 228 obręb Rakowice

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-09-23 13:47:52 | Data modyfikacji: 2016-04-21 15:02:20.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-11-08 14:09:12 | Data modyfikacji: 2016-04-21 15:02:20.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-12-07 15:10:58 | Data modyfikacji: 2016-04-21 15:02:20.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa boiska gminnego w msc. Kościerzyn na działce o nr ewid. 46 obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:34:18 | Data modyfikacji: 2016-04-21 15:02:20.
Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:34:18
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl