> Zawiadomienia

Zawiadomienia

 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja Nr 5/14/2016 z dnia 07.01.2016r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,30 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłaczem na terenie gminy Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 15:11:35.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 325 położonej w m. Ocin, obręb geodezyjny Ocin, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2016-03-21 13:45:50.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 1/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych, działka nr ewid. 123/1 obręb geodezyjny Kolonia Wągłczew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:36:44 | Data modyfikacji: 2016-03-31 13:44:17.
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak RIT.6220.2.2016.PM z dnia 07.04.2016r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do zaopatrzenia w wodę gospodarstwa rolnego, działka nr ewid. 325, obręb geodezycjny Ocin, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2016-04-08 11:54:22 | Data modyfikacji: 2016-04-08 11:56:02.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 2/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z przeznaczeniem do zaopatrzenia w wodę gospodarstwa rolnego, dz. nr ewid. 325, obręb geodezyjny Ocin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2016-04-26 14:44:12 | Data modyfikacji: 2016-04-08 11:56:02.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej kategorii L na odcinku od drogi krajowej nr 12 do m. Sędzice długości 3,095 km na działkach nr 144/2, 125, 36, 423, 415, 420 obręb Kobierzycko i 493, 486, 489/1, 485 obręb Sędzice gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-05-18 13:48:48 | Data modyfikacji: 2016-04-08 11:56:02.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 3/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych dz. nr ewid. 114 obręb geod. Słomków Mokry, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2016-05-31 13:31:49 | Data modyfikacji: 2016-05-31 13:36:47.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 156/1 w msc. Sadokrzyce

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2016-06-20 15:15:42 | Data modyfikacji: 2016-05-31 13:36:47.
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak: RIT.6220.3.2016.EP z dnia 22.06.2016r. nie nakładającego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej kategorii L na odcinku od drogi krajowej nr 12 do m. Sędzice długości 3,095 km na działkach nr 144/2, 125, 36, 423, 415, 420 obręb Kobierzycko i 493, 486, 489/1, 485 obręb Sędzice gm Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-06-23 12:16:15 | Data modyfikacji: 2016-06-23 12:38:07.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 156/1 w msc. Sadokrzyce

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2016-07-06 15:17:14 | Data modyfikacji: 2016-06-23 12:38:07.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja Nr 3/2016 z dnia 05.07.2016r. dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej kategorii L na odcinku od drogi krajowej nr 12 do m. Sędzice długości 3,095 km na działkach nr 144/2, 125, 36, 423, 415, 420 obręb Kobierzycko i 493, 486, 489/1, 485 obręb Sędzice gm. Wróblew, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:52:10 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:54:19.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 4/2016 z dnia 26.07.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych, dz. nr ewid. 156/1 obręb geodezyjny Sadokrzyce

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2016-07-27 14:50:21 | Data modyfikacji: 2016-07-27 14:53:13.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce od km 0+000 do km 12+770

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-08-24 12:20:20 | Data modyfikacji: 2016-07-27 14:53:13.
 
Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia znak: RIT.6220.4.2016.EP z dnia 23.09.2016r. nie nakładającego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce od km 0+000 do km 12+770

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-09-26 15:07:06 | Data modyfikacji: 2016-09-26 15:09:10.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja Nr 4/2016 z dnia 14.10.2016r. dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce od km 0+000 do km 12+770, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-10-17 14:39:04 | Data modyfikacji: 2016-09-26 15:09:10.
Data wprowadzenia: 2016-10-17 14:39:04
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl