> XI Sesja

XI Sesja

Uchwały z XI Sesji z dnia 18 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XI/68/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wróblew na 2016 rok

Uchwała Nr XI/71/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XI/72/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny

Uchwała Nr XI/73/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny

Uchwała Nr XI/74/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planó zagospodarowania przestrzennego gminy Wróblew

Uchwała Nr XI/75/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wróblew

Uchwała Nr XI/76/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Uchwała Nr XI/77/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Wrólew na 2016r.

Uchwała Nr XI/78/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wróblew na 2016r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-12-31 08:42:13.
Data wprowadzenia: 2015-12-31 08:42:13
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl