Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015r.

Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015r.

 
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (kalendarz referendum)

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-07-10 14:57:00 | Data modyfikacji: 2015-07-10 14:58:35.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 10 lipca 2015r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum utworzonych na obszarze gminy, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-07-13 14:54:58 | Data modyfikacji: 2015-08-10 10:28:22.
 
Zawiadomienie Wójta Gminy Wróblew z dnia 10 sierpnia 2015r. o miejscu i terminie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-08-10 09:52:14 | Data modyfikacji: 2015-08-10 10:31:11.
 
Zarządzenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-08-12 09:53:49 | Data modyfikacji: 2015-08-10 10:31:11.
 
Informacja Wójta Gminy Wróblew o składach obwodowych komisji do spraw referendum

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-08-12 15:24:50 | Data modyfikacji: 2015-08-12 15:26:15.
 
Informacja o składach Obwodowych Komisji do Spraw Referendum (z podziałem na funkcje)

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-08-14 13:37:24 | Data modyfikacji: 2015-08-14 13:38:20.
Wyborca niepełnosprawny

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-07-27 12:14:26 | Data modyfikacji: 2015-08-14 13:38:20.

Wszelkie informacje dot. referenum ogólnokrajowego znajdują sie na stronie:


http://referendum2015.pkw.gov.pl/

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:33:45 | Data modyfikacji: 2015-07-13 15:34:27.
Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:33:45
Data modyfikacji: 2015-07-13 15:34:27
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl