Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wróblew

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2015-07-10 14:24:44.
NABÓR WNIOSKÓW NA UZYSKANIE DOTACJI W 2022 ROKU
NA USUWANIE WYBORÓW AZBESTOWYCH

Wójt Gminy Wróblew informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na uzyskanie dotacji w 2022 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.


Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy, pokój nr 10 w terminie do 28.02.2022r.


Do wniosku należy dołączyć zgłoszenie zmiany pokrycia dachu dokonane w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, wydział Budownictwa i Architektury.


Gotowe do wypełnienia wnioski dostępne są w pokoju nr 10.


Wójt Gminy


(-) Tomasz Woźniak

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2022-01-12 13:22:55.
Data wprowadzenia: 2022-01-12 13:22:55
Autor: Przemysław Marchwicki
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek