Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015

Obwieszczenia i informacje
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 12:09:23.
 
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 12:12:17 | Data modyfikacji: 2015-09-11 12:13:25.
 
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 12:15:03 | Data modyfikacji: 2015-09-11 12:13:25.
 
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 12:21:50 | Data modyfikacji: 2015-09-11 12:34:18.
 
Informacja Nr 1/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 8 września 2015r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 12:31:54 | Data modyfikacji: 2015-09-11 12:34:18.
 
Informacja Nr 2/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 8 wrzesnia 2015r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 12:33:37 | Data modyfikacji: 2015-09-11 12:34:18.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 21 września 2015r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-09-24 10:50:20 | Data modyfikacji: 2015-09-24 11:37:03.
 
Zawiadomienie Wójta Gminy Wróblew z dnia 1 października 2015r. o miejscu i terminie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-10-01 14:51:58 | Data modyfikacji: 2015-09-24 11:37:03.
 
Zarządzenie Nr ROO.0050.53.2015 Wójta Gminy Wróblew z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-10-05 14:46:21 | Data modyfikacji: 2015-10-06 10:11:00.
 
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składach (z podziałem na funkcje)

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-10-09 10:48:58 | Data modyfikacji: 2015-10-09 10:49:43.
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 28 września 2015r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-10-12 09:32:59 | Data modyfikacji: 2015-10-12 09:59:22.
 
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 29 września 2015r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-10-12 09:42:29 | Data modyfikacji: 2015-10-12 10:00:25.
 
Obwieszczenie Okręgowej Komisji wyborczej w Sieradzu z dnia 29 wrzesnia 2015r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 11

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-10-12 09:50:18 | Data modyfikacji: 2015-10-12 10:00:53.
 
Technika głosowania - Wybory do Sejmu RP

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-10-16 14:41:13 | Data modyfikacji: 2015-10-16 14:43:53.
 
Technika głosowania - Wybory do Senatu RP

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-10-16 14:42:06 | Data modyfikacji: 2015-10-16 14:43:53.
 
Plan dyżurów Pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu i osób obsługujących wybory w dniach 24 i 25 października 2015r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-10-23 13:54:54 | Data modyfikacji: 2015-10-16 14:43:53.

Wyborca niepełnosprawny


Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 12:38:01 | Data modyfikacji: 2015-09-11 12:44:33.

Wszelkie informacje dotyczące wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. są dostępne pod adresem:


http://parlament2015.pkw.gov.pl/

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-09-11 12:40:56 | Data modyfikacji: 2015-09-11 12:44:00.
Data wprowadzenia: 2015-09-11 12:40:56
Data modyfikacji: 2015-09-11 12:44:00
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl