Obwieszczenia i informacje

Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Sieradzu z dnia 24 marca 2015r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Wróblew

Zawiadomienie Wójta Gminy Wróblew z dnia 17 kwietnia 2015r. o miejscu i terminie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr ROO.0050.17.2015 Wójta Gminy Wróblew z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składach (z podziałem na funkcje)

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015r. o kandydujących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 27 marca 2015r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych d

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składach (z podziałem na funkcje) - ponowne głosowanie

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-03-30 15:13:31 | Data modyfikacji: 2015-05-15 10:53:44.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r., w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:04:27 | Data modyfikacji: 2015-05-15 11:05:25.
Głosowanie korespondencyjne

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015r. dotycząca głosowania korespondencyjnego

Informacja o miejscu, treści i formie składania przez wyborców zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - wzór

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-04-22 10:53:37 | Data modyfikacji: 2015-05-15 11:01:23.
Wyborca niepełnosprawny

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-04-22 10:54:05 | Data modyfikacji: 2015-05-15 11:01:31.

Wszelkie informacje dotyczące wyborów Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem:


http://prezydent2015.pkw.gov.pl/

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2015-04-22 11:32:36 | Data modyfikacji: 2015-05-15 11:01:42.
Data wprowadzenia: 2015-04-22 11:32:36
Data modyfikacji: 2015-05-15 11:01:42
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek