> Zawiadomienia

Zawiadomienia

 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 4/2014/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny-kruszywa naturalnego ze złoża "WĄGŁCZEW I" w celu racjonalnego wykorzystania udokumentowanych zasobów w/w złoża, położonego na gruntach m. Wągłczew - działki nr 21/3, 21/4 - obręb 31 Wągłczew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 11:34:05 | Data modyfikacji: 2015-01-22 11:41:05.
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Nr RIT.6220.5.2014.2015.EP zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,30 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem na terenie gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 14:24:23 | Data modyfikacji: 2015-01-22 14:26:10.
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak:RIT.6220.6.2014.2015.EP z dnia 02.02.2015 nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej na działce 2/11 obręb geodezyjny Inczew, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-02-02 14:38:29 | Data modyfikacji: 2015-01-22 14:26:10.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 2/2014/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Fermy Niosek "KAJA" do łącznej obsady 232 580 sztuk (930 DJP) w m. Ocin w gm. Wróblew na działkach o nr ewid.: 429, 482, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 325, 324/4, 328, 329, 331

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 11:47:32 | Data modyfikacji: 2015-02-04 11:49:37.
 
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wystąpieniu do Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Łodzi o zajęcie stanowiska po uprzednim posiedzeniu plenarnym komisji w zakresie konsultacji w przedmiocie oceny możliwości uzgodnienia przedsięzwięcia pn. "Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej na działce nr 2/11 obr. 9 Inczew, gm. Wróblew" oraz o ustaleniu terminu posiedzenia Komisji

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: RDOŚ w Łodzi | Data wprowadzenia: 2015-03-17 14:41:43 | Data modyfikacji: 2015-02-04 11:49:37.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 1/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych - działka nr ew. 321, m. Próchna.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2015-03-18 09:06:57 | Data modyfikacji: 2015-02-04 11:49:37.
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak: RIT.6220.5.2014.2015 z dnia 18.03.2015r. w sprawie podjęcia postępowania zawieszonego do czasu opracowania raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,30 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem na terenie gminy Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 10:36:39 | Data modyfikacji: 2015-03-20 10:45:25.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak: RIT.6220.6.2014.2015.EP z dnia 14.05.2015r. umarzającej postępowanie z wniosku Nova Eco Energia w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej na działce 2/11 obręb geodezyjny Inczew, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-05-21 13:41:27 | Data modyfikacji: 2015-03-20 10:45:25.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 3/2014/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia - budowa rozlewni gazu na działkach nr ewid. 38/2, 39/2, 40/2, 42/2 obręb geod. Smardzew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-06-12 10:20:43 | Data modyfikacji: 2015-03-20 10:45:25.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 2/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych, działka nr ew. 120, obręb geod. Gaj bok, m. Gaj

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2015-06-16 15:26:06 | Data modyfikacji: 2015-06-16 15:30:10.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 3/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych, działka nr ew. 187, m. Słomków Mokry

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2015-07-01 08:26:31 | Data modyfikacji: 2015-06-16 15:30:10.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 4/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia - wykonanie urzadzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z wykorzystaniem do nawodnień deszczowych, działka nr ewid. 16/2, m. Tubądzin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Przemysław Marchwicki | Data wprowadzenia: 2015-07-01 08:30:26 | Data modyfikacji: 2015-06-16 15:30:10.
 
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną dla przedsięwzięcia - budowa 8 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,30 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem na terenie gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2015-12-08 09:14:18 | Data modyfikacji: 2015-12-08 09:15:28.
Data wprowadzenia: 2015-12-08 09:14:18
Data modyfikacji: 2015-12-08 09:15:28
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl