> XLII Sesja

XLII Sesja

Uchwały z XLII Sesji z dnia 25 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XLII/234/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą:

Uchwała Nr ZLII/235/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr XLII/236/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2014 rok

Uchwała Nr XLII/237/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLII/238/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Charłupia Wielka na lata 2014-2021"

Uchwała Nr XLII/239/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Oraczew na lata 2014-2021"

Uchwała Nr XLII/240/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/86/12 Rady gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmując

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-05-07 12:58:57 | Data modyfikacji: 2014-05-07 13:43:47.
Data wprowadzenia: 2014-05-07 12:58:57
Data modyfikacji: 2014-05-07 13:43:47
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl