Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Budowa ośrodka zdrowia Charłupia Wielka, Gmina
Wróblew i szamba szczelnego -ETAP I-

Ogłoszenie o zamówieniu 17.09.2014

SIWZ Etap I - 17.09.2014

Przedmiar 17.09.2014

Dokumentacja Techniczna - Ośrodek Zdrowia Charłupia Wielka 17.09.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3.10.2014

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Paweł Jackowski | Data wprowadzenia: 2014-09-17 14:41:47 | Data modyfikacji: 2014-10-03 12:32:40.
Budowa ośrodka zdrowia Charłupia Wielka, Gmina
Wróblew i szamba szczelnego - ETAP I

Ogłoszenie o zamówieniu 29.08.2014r.

SIWZ Etap I 29.08.2014

Dokumentacja Techniczna - Ośrodek Zdrowia Charłupia Wielka

Przedmiar 29.08.2014

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 17.09.2014

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: Paweł Jackowski | Data wprowadzenia: 2014-08-29 12:52:09 | Data modyfikacji: 2014-09-17 14:32:55.
Data wprowadzenia: 2014-08-29 12:52:09
Data modyfikacji: 2014-09-17 14:32:55
Autor: Paweł Jackowski
Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl