Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2014-03-26 15:06:02.
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-01 14:40:13 | Data modyfikacji: 2014-09-01 14:41:18.
 Uchwała Nr XLVII/340/2014 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 21 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/263/02 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie podziału Powiatu Sieradzkiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-01 14:47:39.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-01 14:50:18 | Data modyfikacji: 2014-09-02 08:08:35.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-02 08:33:57 | Data modyfikacji: 2014-09-02 08:36:17.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 28 sierpnia 2014r. - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-04 15:11:20 | Data modyfikacji: 2014-09-04 15:20:06.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-04 10:06:15.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 3 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy oraz Wójta Gminy Wróblew, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-03 13:19:56 | Data modyfikacji: 2014-09-04 15:19:11.
 Obwieszczenie Starosty Powiatu Sieradzkiego z dnia 8 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Sieradzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-08 14:23:54.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla prowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. wraz z załącznikiem

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:07:34 | Data modyfikacji: 2014-09-23 13:08:36.
 Postanowienie Nr 712-720-1/14 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 19 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:16:42.
 Załącznik 36 do postanowienia Nr 712-720-1/14 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 19 września 2014r. - skład Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:18:41.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sieradzu

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-23 15:07:32 | Data modyfikacji: 2014-09-23 15:08:29.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu o składzie Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-23 15:09:45 | Data modyfikacji: 2014-09-23 15:18:19.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 23 września 2014r. dot. składu komisji z podziałem na pełnione funkcje

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:24:33 | Data modyfikacji: 2014-09-23 15:18:55.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 23 września 2014r. o dyżurach Komisji dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych, kandydatów na wójta oraz członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:26:32 | Data modyfikacji: 2014-09-23 15:19:10.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 8 października 2014r. wzywające do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Wróblew w okręgu wyborczym nr 11

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-10-08 15:16:15.
 Obwieszczenia Wójta Gminy Wrólew o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, przezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-10-15 10:16:52 | Data modyfikacji: 2014-10-15 10:20:21.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 17 października 2014r. o miejscu i terminie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-10-17 18:15:26 | Data modyfikacji: 2014-10-17 18:19:45.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 17 października 2014r. o miejscu i terminie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-10-17 18:17:04.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 17 października 2014r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Wróblew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-10-17 18:18:52.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 21 października 2014r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych do Rady Gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-10-21 13:00:46.
 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych przez Gminną Komisję Wyborczą we Wróblewie do przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzien 16 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-10-21 13:09:37 | Data modyfikacji: 2014-11-13 11:03:19.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 22 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-10-27 09:09:17 | Data modyfikacji: 2014-10-27 09:21:56.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 22 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-10-27 09:15:19 | Data modyfikacji: 2014-10-27 09:22:09.
 Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 21 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Sieradzkiego - Okręg Nr 5

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:04:17 | Data modyfikacji: 2014-10-31 13:06:15.
 Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej wŁodzi z dnia 22 października 2014r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. - Okręg Nr 3

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:47:16 | Data modyfikacji: 2014-11-13 10:56:13.
 Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z podziałem na funkcje

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-10-31 12:11:43 | Data modyfikacji: 2014-11-13 10:34:39.
 Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 7 listopada 2014r. o skreśleniu z zarejestrowanej listy kandydató na radnych w wyborach do Sejmiku województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. oraz o warunkach ważności głosu

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:49:21 | Data modyfikacji: 2014-11-13 11:05:09.
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej we
Wróblewie w dniach 15-16 listopada 2014r.
 Uchwała Nr 18/14 Gminnej Komisji Wyborczej we Wróblewie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 15 i 16 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-11-14 13:54:42 | Data modyfikacji: 2014-11-14 13:56:42.
Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych

http://info.pkw.gov.pl/uprawnienia-dla-wyborcow-niepelnosprawnych-samorzad/

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-10-14 09:23:43.
WYNIKI WYBORÓW

Protokół z wyborów do Rady Gminy Wróblew

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Wróblew

Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-11-20 08:57:16 | Data modyfikacji: 2014-11-20 09:14:23.
Data wprowadzenia: 2014-11-20 08:57:16
Data modyfikacji: 2014-11-20 09:14:23
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek