OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2014-03-07 12:00:59 | Data modyfikacji: 2014-03-07 12:01:40.
 Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Sieradzu z dnia 7 kwietnia 2014r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2014-04-14 10:25:54 | Data modyfikacji: 2014-04-14 10:26:22.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 4 marca 2014r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:46:24 | Data modyfikacji: 2014-04-17 14:00:11.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 14 kwietnia 2014r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW utworzonych na obszarze Gminy Wróblew, lokalach OKW dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:50:04 | Data modyfikacji: 2014-04-17 14:00:40.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 16 kwietnia 2014r. dot. pełnienia dyżuru w celu umożliwienia zgłaszania kandydatów na członków OKW

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-04-17 13:56:51 | Data modyfikacji: 2014-04-17 14:01:13.
 Zawiadomienie Wójta Gminy Wróblew z dnia 23 kwietnia 2014r. o miejscu i terminie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-04-23 08:43:32 | Data modyfikacji: 2014-04-23 08:43:54.
 Zarządzenie Wójta Gminy Wróblew z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-05-05 13:08:16.
 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych (z podziałem na funkcje) powołanych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-05-14 14:27:28 | Data modyfikacji: 2014-05-23 10:11:23.
 Zarządzenie Nr ROO.0050.21.2014 Wójta Gminy Wróblew z dnia 15 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Słomkowie Mokrym powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-05-15 12:02:01 | Data modyfikacji: 2014-05-15 12:31:28.
 Zarządzenie Nr ROO.0050.24.2014 Wójta Gminy Wróblew z dnia 20 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Słomkowie Mokrym powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-05-20 14:17:48 | Data modyfikacji: 2014-05-20 14:18:48.
Data wprowadzenia: 2014-05-20 14:17:48
Data modyfikacji: 2014-05-20 14:18:48
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek