> Zawiadomienia

Zawiadomienia

 
Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji Wójta Gminy Wróblew Nr 7/12/2013 z dnia 20.12.2013r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia - budowa zespołu trzech elektrowni wiatrowych (...) na terenach obrębu geodezyjnego Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-01-27 13:57:27 | Data modyfikacji: 2014-01-27 13:58:41.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wróblew o terminie rozprawy administracyjnej poprzedzajęcej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 81 tys. sztuk (324 DJP) w miejscowości Dąbrówka, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-04-09 14:07:07 | Data modyfikacji: 2014-01-27 13:58:41.
 
Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 81 tys. sztuk (324 DJP) w miejscowości Dąbrówka, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-04-10 14:42:05 | Data modyfikacji: 2014-04-10 14:43:32.
 
Protokół z rozprawy administracyjnej poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie dwóch budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 81 tys. sztuk w miejscowości Dąbrówka"

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-05-13 15:33:24 | Data modyfikacji: 2014-05-13 15:38:15.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej realizacji przedsięwzięcia - decyzja Nr 5/13/2014 z dnia 20.05.2014r. - budowa dwóch budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 81 tys. szt. (324 DJP) na działkach numer 36/2, 6/4, 7 i 8 w m. Dąbrówka, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-05-21 15:11:17 | Data modyfikacji: 2014-05-21 15:15:58.
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2014 z dnia 27.06.2014r. dla przedsięwzięcia - rozszerzenie zakresu przestrzennego wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego/piasku/ "Mantyki IV" o dodatakowy obszar planowany do włączenia do eksploatacji oraz ustanowienie nowego obszaru i terenu górniczego "Mantyki IVa"

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-07-09 09:36:13 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:37:36.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - rozbudowa Fermy Niosek "KAJA" do łącznej obsady 232 580 sztuk (930 DJP) w miejscowości Ocin w gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-10-28 11:25:05 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:37:36.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - budowa 8 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,30MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem na terenie gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-11-03 14:42:18 | Data modyfikacji: 2014-11-03 14:47:09.
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,30 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem na terenie gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:55:53 | Data modyfikacji: 2014-11-03 14:47:09.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej na działce nr 2/11 obręb geodezyjny Inczew, gmina Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-12-17 12:24:38 | Data modyfikacji: 2014-12-17 12:28:00.
 
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia RIT.6220.5.2014.EP z dnia 11.12.2014r. nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,30 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem na terenie gminy Wróblew.

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-12-17 12:32:01 | Data modyfikacji: 2014-12-17 12:28:00.
 
Sprostowanie do zawiadomienia znak RIT.6220.5.2014.EP z dnia 17.12.2014r. o wydaniu postanowienia RIT.6220.5.2014.EP z dnia 11.12.2014r. nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,30 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem na terenie gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-12-18 11:55:35 | Data modyfikacji: 2014-12-18 11:57:00.
 
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną (decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia - rozbudowa Fermy Niosek "KAJA" do łącznej obsady 232 580 sztuk (930 DJP) w miejscowości Ocin na działkach o nr ewid. 429, 482, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 325, 324/4, 328, 329, 331

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2014-12-30 12:52:36 | Data modyfikacji: 2014-12-30 12:54:26.
Data wprowadzenia: 2014-12-30 12:52:36
Data modyfikacji: 2014-12-30 12:54:26
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl