> XXXII Sesja

XXXII Sesja

Uchwały z XXXII Sesji z dnia 26 kwietnia 2013r.

Uchwała Nr XXXII/172/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenie granic ich obwodów na terenie Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXXII/173/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wróblew

Uchwała Nr XXXII/174/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1721E w miejscowości Wągłczew poprzez wykona

Uchwała Nr XXXII/175/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2013 rok

Uchwała Nr XXXII/176/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2013-2020

Uchwała Nr XXXII/177/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nier

Uchwała Nr XXXII/178/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ugiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Uchwała Nr XXXII/179/13 Rady gminy Wróblew z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania rodziny w Gminie Wróblew na lata 2013-2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-04-29 14:46:33 | Data modyfikacji: 2013-05-21 10:56:54.
Data wprowadzenia: 2013-04-29 14:46:33
Data modyfikacji: 2013-05-21 10:56:54
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl