Informacje

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2013-05-13 12:35:06.
Data wprowadzenia: 2013-05-13 12:35:06
Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl