> XXVIII Sesja

XXVIII Sesja

Uchwały z XXVIII Sesji z dnia 15 stycznia 2013r.

Uchwała Nr XXVIII/147/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1721E w miejscowości Wągłczew poprzez w

Uchwała Nr XXVIII/148/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2013 rok

Uchwała Nr XXVIII/149/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXVIII/150/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/146/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 grudnia 2012r. dotyczącej przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego "Orlik 2012" w Zespole Szkó

Uchwała Nr XXVIII/151/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr XXVIII/152/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wróblew na lata 2013-2018

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-01-23 09:44:31 | Data modyfikacji: 2013-01-29 11:40:15.
Data wprowadzenia: 2013-01-23 09:44:31
Data modyfikacji: 2013-01-29 11:40:15
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl