> Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słomków Suchy na działkach o nr ewid. 215/2,184/2, 178, 179, 222 i 340

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-01-17 13:54:14.
 
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słomków Suchy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-02-13 10:45:24.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słomków Suchy na działkach o nr ewid. 215/2, 184/2, 178, 179, 222 i 340

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-03-11 13:14:58 | Data modyfikacji: 2013-03-11 13:16:53.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - zmianie sposobu użytkowania części parteru i piwnicy obecnego Zespołu Szkół, Podstawowej i Publicznego Gimnazjum na przedszkole wraz z dostosowaniem pomieszczeń

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-03-14 14:37:43 | Data modyfikacji: 2013-03-14 14:39:17.
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego 15kV i niskiego napięcia 0,4kV na terenie miasta Sieradza oraz na terenach położonych w granicach gminy Sieradz i gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-04-09 08:48:28 | Data modyfikacji: 2013-04-09 08:50:01.
 
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sieradza o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Sieradza oraz terenach położonych w granicach gminy Sieradz i gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-04-29 15:20:08 | Data modyfikacji: 2013-04-29 15:22:14.
 
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi krajowej nr 12 w miejscowości Smardzew wraz z infrastrukturą

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Wojewoda Łódzki | Data wprowadzenia: 2013-05-15 15:20:25 | Data modyfikacji: 2013-05-15 15:22:37.
 
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części parteru i/lub piwnicy wraz z rozbudową i przebudową oraz likwidacją barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych obecnego Zespołu Szkół Podstawowej i Publicznego Gimnazjum (...)

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:15:33 | Data modyfikacji: 2013-05-20 11:19:03.
 
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 2/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Zmiana sposobu użytkowania części parteru i/lub piwnicy wraz z rozbudową i przebudową oraz likwidacją barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych obecnego Zespołu Szkół Podstawowej i Publicznego Gimnazjum na przedszkole na działkach ewid. nr 248,249,250/2 położonych w m. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-05-24 12:36:16 | Data modyfikacji: 2013-05-24 12:37:12.
 
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sieradza zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 2/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego 15kV i niskiego napięcia 0,4kV na terenie miasta Sieradza oraz na terenach położonych w granicach gminy Sieradz i gminy Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-05-29 13:18:51 | Data modyfikacji: 2013-05-29 13:23:09.
 
Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji - budowa zbiorników bezodpływowych, gromadzących ścieki na zakładową oczyszczalnię ścieków SBR (...) w miejscowości Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-10-10 14:59:18 | Data modyfikacji: 2013-10-10 15:07:16.
 
Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - usunięcie kolizji napowietrznej sieci elektroenergetycznej polegającej na przeniesieniu słupa i odtworzeniu zasilania w m. Rakowice

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-10-10 15:02:21 | Data modyfikacji: 2013-10-10 15:07:32.
 
Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej (SN) średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia (nn) 0,4kV w m. Słomków Suchy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-10-10 15:05:52 | Data modyfikacji: 2013-10-10 15:07:49.
 
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa zbiorników bezodpływowych, groadzących ścieki na zakładową oczyszczalnię ścieków SBR poprzez budowę instalacji do oczyszczania ścieków na terenie zakładów dystrybucji i rozbioru tusz drobiowych w m. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-10-30 13:21:40 | Data modyfikacji: 2013-10-30 13:23:19.
 
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - usunięcie kolizji napowietrznej sieci elektroenergetycznej polegającej na przeniesieniu słupa i odtworzeniu zasilania w m. Rakowice

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-10-31 08:56:25 | Data modyfikacji: 2013-10-31 08:56:48.
 
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV. Budowa linii kablowej, stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej z przyłączem w miejscowości Słomków Suchy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-10-31 09:06:47 | Data modyfikacji: 2013-10-31 09:07:47.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - usunięcie kolizji napowietrznej sieci elektroenergetycznej polegającej na przeniesieniu słupa typu ALA9 i odtworzeniu zasilania do działki numer 111/1, 111/2 w m. Rakowice

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-12-02 13:46:50 | Data modyfikacji: 2013-12-02 13:47:17.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 5/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej (SN) średniego napięcia 15 kv i niskiego napięcia (nn) 0,4kV w m. Słomków Suchy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-12-02 13:52:17 | Data modyfikacji: 2013-12-02 13:52:35.
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa zbiorników bezodpływowych, gromadzących ścieki na zakładową oczyszczalnię ścieków SBR poprzez budowę instalacji do oczyszczania ścieków na terenie zakładów dystrybucji i rozbioru tusz drobiowych w m. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-12-02 13:58:19 | Data modyfikacji: 2013-12-02 14:04:59.
Data wprowadzenia: 2013-12-02 13:58:19
Data modyfikacji: 2013-12-02 14:04:59
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl