> Ogłoszenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na zmianie przeznaczenia istniejących zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na działce 6/1 obręb Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-03-18 14:36:23.
 
Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji - budowa zespołu 3 elektrowni wiatrowych (...) na terenach obrębu geodezyjnego Kobierzycko na środowisko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2013-08-21 12:49:29.
 
Obwieszczenie RDOŚ zawiadamiające strony postępowania o uzgodnieniu realizacji i określeniu warunków dla przedsięwzięcia "Elektrownia Wiatrowa Wróblew 2"

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2013-08-21 12:53:09 | Data modyfikacji: 2013-08-21 12:54:57.
Data wprowadzenia: 2013-08-21 12:53:09
Data modyfikacji: 2013-08-21 12:54:57
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl