INFORMACJE DLA INTERESANTÓW

 

Składanie skarg i wniosków

  1. Pisma, wnioski oraz skargi należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wróblew - pokój nr 15, pierwsze piętro, Wróblew 15.
  2. Przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy Wróblew w sprawach skarg i wniosków odbywa się w następujących terminach:
  • przez Wójta Gminy Wróblew lub w jego zastępstwie przez Sekretarza gminy w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-14.00,
  • przez kierowników referatów i kierowników jednostek podporządkowanych Radzie i pracowników codziennie w obowiązujących godzinach pracy,
  • przez Przewodniczącego Rady Gminy w każdą środę w godzinach 7.30-10.00.

Kasa Urzędu Gminy Wróblew

  1. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Rachunek bankowy

  1. Nr rachunku bankowego gminy:
    Bank Spółdzielczy Sieradz Oddział Wróblew 78 9267 0006 0040 1461 2000 0010
 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2009-11-06 13:27:51 | Data modyfikacji: 2012-08-01 09:22:28.

Zobacz:
 Informacje dla interesantów .  Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Oświata .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne .  Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska .  Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę) .  Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie .  Drogownictwo .  Zamówienia publiczne, oświetlenie uliczne .  Melioracja, Gminna Spółka Wodna .  Ustalanie numeru porządkowego/adresowego budynku .  Podatki i opłaty lokalne .  Poświadczanie zawarcia umów dzierżawy gruntów rolnych . 
Data wprowadzenia: 2009-11-06 13:27:51
Data modyfikacji: 2012-08-01 09:22:28
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek