> XXIII Sesja

XXIII Sesja

Uchwały z XXIII Sesji z dnia 28 września 2012r.

Uchwała Nr XXIII/117/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2012 rok wraz z załącznikami

Uchwała Nr XXIII/118/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z załącznikami

Uchwała Nr XXIII/119/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przeszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Wróblew

Uchwała Nr XXIII/120/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/123/09 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatk

Uchwała Nr XXIII/121/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie

Uchwała Nr XXIII/122/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie

Uchwała Nr XXIII/123/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie

Uchwała Nr XXIII/124/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnien

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-10-05 11:58:01 | Data modyfikacji: 2012-10-05 13:25:22.
Data wprowadzenia: 2012-10-05 11:58:01
Data modyfikacji: 2012-10-05 13:25:22
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl