Projekty uchwał

Projekty uchwał

XX Sesja Rady Gminy Wróblew - 16 grudnia 2016r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2017-2020

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Kobierzycko, Próchna, Słomków Suchy, Kolonia Wągłczew, Wągłczew, Sadokrzyce, Dąbrówka Zgniła, Oraczew, Orzeł Biały, Mantyki, Wró

Załącznik 1A

Załącznik 1B

Załącznik 1C

Załącznik 1D

Załącznik 2

Zaąłcznik 3

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2016-12-08 15:06:52 | Data modyfikacji: 2016-12-08 16:03:55.
XXII Sesja Rady Gminy Wróblew - 30 sierpnia
2012r.

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Wróblew na stałe obwody głosowania

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: L. Drytkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-08-21 13:07:23 | Data modyfikacji: 2016-12-08 15:05:50.
Data wprowadzenia: 2012-08-21 13:07:23
Data modyfikacji: 2016-12-08 15:05:50
Autor: L. Drytkiewicz
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl