Baza Aktów Własnych (BAW) pozwala na prowadzenie i udostępnianie w formie elektronicznej dowolnych zbiorów aktów prawnych w postaci jednej, spójnej bazy wraz z elektronicznymi skorowidzami, powiązaniami między aktami (np. aktami zmienianymi i zmieniającymi), elektronicznymi metrykami.

Tym samym BAW pozwala na spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia w formie elektronicznej „zbioru aktów prawa miejscowego" – zgodnie z przepisami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych art. 28 ust. 1,2. 
 
Baza Aktów Własnych Gminy Wróblew znajduje się pod poniższym adresem:
 
http://prawomiejscowe.pl/institution/17615

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2012-05-08 10:02:59.
Data wprowadzenia: 2012-05-08 10:02:59
Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski